The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương
21/10/2017 - Lượt xem: 2179
Chiều ngày 20/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ 4) năm 2017.

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các ban, bộ, ngành và 56 học viên của lớp.

Các đại biểu tham dự Lễ bế giảng

Theo báo cáo tổng kết lớp học cho biết, lớp học kéo dài 3 tuần gồm 19 chuyên đề, 4 báo cáo hỗ trợ, 3 buổi thảo luận theo tổ và 2 đợt đi nghiên cứu thực tế. Lớp học đã cập nhật những kiến thức mới từ quan điểm Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Sau ba tuần nghiên cứu, học tập, các học viên đã được bổ sung những kiến thức mới về lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm về lãnh đạo, xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ của người bí thư cấp ủy cấp huyện trong quá trình hiện nay. Những nội dung chương trình của lớp học không chỉ cung cấp những thông tin mới mẻ, rèn luyện nhiều kỹ năng nghiệp vụ thiết thực, trang bị những kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Trong quá trình học, các đồng chí học viên cũng đã làm rõ thêm nhiều nội dung, nhiều khía cạnh của các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về quan hệ đối ngoại trong tình hình mới... Các học viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong công tác, tăng cường mối quan hệ về mọi mặt.

Phát biểu tại lớp học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong bối cảnh thực tiễn trong nước, thế giới thay đổi nhanh đang đặt ra những yêu cầu mới, vì vậy, cần đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, những người giữ vai trò cốt yếu trong việc ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đội ngũ Bí thư cấp ủy cấp huyện, với vị trí công tác đặc thù hết sức quan trọng của mình trong hệ thống Đảng, cần được nâng tầm hơn nữa về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Do vậy, việc tổ chức lớp học bồi dưỡng lần này là hết sức cần thiết. Đây có thể xem là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng ta nói chung trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao chứng nhận cho các đồng chí học viên

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, những nội dung trong lớp học đã được cập nhật, bổ sung những nội dung mới theo tinh thần các Nghị quyết khóa XII của Đảng; những tri thức mới là kết quả của sự nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn, các học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức do lớp học trang bị vào lĩnh vực hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo thực tiễn ở địa phương, ở ngành mình công tác. Thông qua trải nghiệm thực tiễn, các học viên cũng sẽ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG