Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên đối thoại với người dân các xã, thị trấn
thuộc cụm Văn Nhân. (Ảnh: TL)

Theo đó, thực hiện chủ đề công tác của năm 2018 “Năm dân vận chính quyền” do Ban Dân vận Trung ương phát động, Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa cấp ủy đảng với các cấp chính quyền; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh công tác hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, các vụ việc mới phát sinh trên địa bàn nhằm kịp thời chỉ đạo làm tốt công tác dân vận. Trọng tâm là tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân đồng thuận triển khai dự án xây dựng trạm biến áp 110 kV; tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, sai trái, kích động, lôi kéo nhân dân tham gia các hoạt động tụ tập đông người trái pháp luật gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố…. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân; đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho dân; tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân những vấn đề chưa thông suốt, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận thông tin phản hồi của nhân dân...

Người dân tham gia phát biểu trong đối thoại với lãnh đạo huyện Phú Xuyên (Ảnh: TL)

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy, Huyện ủy Phú Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 28/3/2018 về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn với nhân dân trên địa bàn huyện. Theo thống kê trong năm 2018, 100% xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn với đại diện nhân dân. Các hội nghị ở cấp xã, thị trấn đã thu hút trên 4.000 người tham dự, tổng hợp được 568 ý kiến, kiến nghị. Huyện ủy Phú Xuyên đã tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với đại diện nhân dân của 09 xã Đại Xuyên, Vân Từ, Phú Yên, Châu Can, Văn Nhân, Hồng Thái, Nam Phong, Thụy Phú và Thị trấn Phú Minh - thuộc 02 cụm Cầu Giẽ, Văn Nhân, thu hút trên 460 người tham dự, tổng hợp được 87 ý kiến, kiến nghị, trong đó 17 kiến nghị trực tiếp tại hội nghị. Thông qua đó, lãnh đạo huyện và lãnh đạo chính quyền các xã, thị trấn đã chủ động nắm bắt và có biện pháp giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân một cách kịp thời, hợp lý. Bà Nguyễn Thị Thanh, một người dân ở xã Vân Từ chia sẻ: “Tham gia đối thoại, mọi người đều khá thoải mái vì thấy được sự quan tâm, gần gũi của lãnh đạo huyện; đồng thời, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đều đưa ra được hướng giải quyết đối với phần lớn các ý kiến của người dân”.

Tìm hiểu được biết, một điểm nổi bật khác trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đó là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai bài bản, sâu rộng với với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Trong năm 2018 đã có 180 tập thể và cá nhân đăng ký mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực khác nhau; trong đó có 66 mô hình tập thể và 114 mô hình cá nhân thuộc các lĩnh vực như an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hóa - xã hội… Qua thực hiện, các mô hình “Dân vận khéo” đã tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên. (Nguồn: phuxuyen.hanoi.gov.vn)

Trên lĩnh vực tôn giáo, thực hiện chủ trương của Đảng, Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đã quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo hợp pháp của các chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo. Công tác hướng dẫn và thực hiện quản lý Nhà nước các hoạt động tôn giáo đảm bảo theo quy định của pháp luật. Việc thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng được triển khai có hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cương Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Phú Xuyên, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận gắn với chủ đề công tác của năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”, nhìn chung tình hình chính trị xã hội trên địa bàn huyện đã được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường qua đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển đi lên. Biểu hiện là trong năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn huyện Phú Xuyên ước đạt 8.571,8 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2017, trong đó các nhóm ngành đều tăng trưởng cao hơn năm trước, nổi bật ngành dịch vụ tăng 7,67% cao hơn mức tăng trung bình của Thành phố là 7,23%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là 320 tỷ 778 triệu đồng, vượt 56% so với kế hoạch đề ra, cao nhất trong 10 năm trở lại đây; trong đó riêng nguồn thu từ đấu giá đất là gần 142 tỷ đồng (đạt 219,11 % so với kế hoạch đề ra). Năm 2018, huyện Phú Xuyên cũng có thêm 05 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới của toàn huyện lên 21/26 xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền các cấp ở Phú Xuyên còn có những hạn chế nhất định như: Hoạt động thông tin, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các vụ việc có tính chất phức tạp ở một số địa phương chưa kịp thời; hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết một số vụ việc có tính chất phức tạp chưa cao…

Được biết, thời gian tới, để công tác dân vận thực sự có hiệu quả, Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận, theo hướng tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ động phát hiện sớm, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp từng đối tượng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi, tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh của người dân; qua đó huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.