The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Làm tốt công tác tham mưu trên mặt trận chính trị tư tưởng
04/08/2014 - Lượt xem: 2536
Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết XIV của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã đạt nhiều thành quả trên các mặt công tác. Ngành đã tham mưu, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng, các chỉ thị và nghị quyết, kết luận các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), nghị quyết của Đảng các cấp tại địa phương…, tạo sự thống nhất toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết, tổng kết 65 chỉ thị và nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy liên quan công tác tuyên giáo; ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 Bên cạnh đó, ngành còn tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vụ việc, vấn đề bức xúc được dư luận nhân dân quan tâm; đề xuất với cấp ủy nhiều giải pháp, cũng như trực tiếp cùng với các ngành chức năng giải quyết, đấu tranh với các vụ lấn chiếm đất trái phép, hoạt động xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá ta,  gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Phối hợp với các ngành mở 7 lớp bồi dưỡng về giảng dạy lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác tuyên giáo và kỹ năng, nghiệp vụ công tác báo cáo viên và dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên giáo cấp huyện và cơ sở...; điều tra dư luận xã hội để giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực...

Giao lưu và trao giải cuộc thi 60 năm-Âm vang Điện Biên.  Ảnh: Thanh Nhật

Giao lưu và trao giải cuộc thi 60 năm-Âm vang Điện Biên

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, biên soạn và phát hành 50.000 cuốn Sổ tay “làm theo gương Bác” cho đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị giai đoạn 2012-2015, xuất bản 5.200 cuốn “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”, cùng 4.100 tài liệu hỏi-đáp tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng... tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống cách mạng ở địa phương theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) và Chỉ thị 06-CT/TU của Tỉnh ủy, triển khai tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục truyền thống như tìm hiểu 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và “60 năm-Âm vang Điện Biên”, 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh...

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục làm tốt việc tham mưu cho Đảng lãnh đạo trên mặt trận chính trị tư tưởng. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chú trọng tuyên truyền các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến thời sự về tình hình biển Đông. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến thời sự về tình hình biển Đông. Ảnh: Thanh Nhật

 

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các địa phương, đơn vị quan tâm đến công tác biên soạn, tái bản bổ sung lịch sử Đảng bộ và lịch sử truyền thống, lịch sử phong trào cách mạng. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai và sơ-tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và năm 2015, thành tựu 45 năm thực hiện Di chúc của Bác, 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3-2015), 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-2015) và 70 năm thành lập Đảng bộ Gia Lai (10-12-2015)…

Tăng cường tuyên truyền đấu tranh bảo vệ Đảng và chế độ, phòng-chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, nhất là tư tưởng ly khai, tự trị đang tồn tại trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, phòng-chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Gắn công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia với đấu tranh phòng-chống “Diễn biến hòa bình”. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan làm tốt công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo… góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG