The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng (14-10) Nâng cao chất lượng công tác tổ chức-xây dựng Đảng
12/10/2017 - Lượt xem: 2964
Thời gian qua, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, chất lượng công tác tổ chức-xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên.
Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Đồng chí Lê Ngọc Bửu-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: “Cùng với triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, ngành đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo thực hiện chủ trương phân công cấp ủy viên cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Qua đó, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phân công hơn 2.856 lượt cấp ủy viên hàng tháng dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn được phân công phụ trách, cùng với cấp ủy viên cấp xã hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương”.

Cũng theo đồng chí Lê Ngọc Bửu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc xây dựng bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy xây dựng và cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã tham mưu chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Chương trình số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết tháng 9-2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết xong số lượng cấp phó sở, ban, ngành vượt số lượng quy định.

Mặt khác, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng đã tham mưu cấp ủy cùng cấp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ từ nay đến năm 2025. Đồng thời, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trên cơ sở và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chấn chỉnh việc bổ nhiệm lại cán bộ, thống nhất một số điểm trong thực hiện quy trình nhân sự theo Kết luận số 12-KL/TW ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị.  

Cùng với đó, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng cũng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, cấp ủy các cấp nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Tham mưu rà soát về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Quản lý, theo dõi cán bộ, đảng viên khi đi ra nước ngoài đảm bảo quy định. Tham mưu cấp ủy các cấp xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Ảnh: T.N
Trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Ảnh: T.N

Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: “Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Trong 9 tháng năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.807 đảng viên mới, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 44%, dân tộc thiểu số 29,44%, trong độ tuổi Đoàn Thanh niên 71,67%... Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 53.138 đảng viên. Các thôn, làng, tổ dân phố đều có đảng viên tại chỗ; số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy chiếm 45%.

Bên cạnh đó, Ban cũng sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tham mưu nhận xét đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cũng như triển khai việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đống Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, uốn nắn những sai sót, vi phạm ở tổ chức Đảng cơ sở”.

Thanh Nhật (GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG