The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19-5-1890 – 19-5-2015): “Hồ Chí Minh - chân dung một con Người”
28/04/2015 - Lượt xem: 9082
Mặc dù đã đọc nhiều câu chuyện kể về Bác Hồ, và đã hơn một lần chúng tôi xem bộ phim “Hồ Chí Minh – chân dung một con Người”, song lần nào cũng vậy, chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động khi được nhìn thấy hình ảnh của Bác Hồ kính yêu, cuộc đời hoạt động cách mạng của Người vô cùng vĩ đại mà bình dị. Người chăm lo đến hết thẩy, lại quên mình, được nhân dân gọi là Bác thật trìu mến mà thiêng liêng. Đặc biệt, những hình ảnh đời thường của Bác, thời gian Người sinh sống tại ngôi nhà sàn vô cùng giản dị... Và những hình ảnh ấy cùng những lời căn dặn của Người, đã để lại trong tôi những tình cảm sâu sắc và biết ơn Người vô hạn.
Ảnh tư liệu (nguồn: Internet)
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc, lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Ngày nay, mai sau, dù năm tháng luôn chuyển vần qua đi trong mỗi tiềm thức người Việt Nam, chúng ta luôn luôn tự hào về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những phẩm chất rất mực thanh cao, tư tưởng đạo đức tác phong cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không những là hiện thân của đất nước mà còn là tấm gương, biểu tượng cho mọi thế hệ Việt Nam. Tựa như những phẩm chất cao đẹp ấy của Người, những phẩm chất mà Người “đã hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” ngấm sâu vào từng dòng máu con cháu Lạc Hồng, làm vẻ vang đất nước ta, sánh vai với các cường quốc năm châu! 
Bộ phim tài liệu như một cuốn lịch sử khái quát thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Dân tộc ta, non sông đất nước nước ta đã sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Người là hình ảnh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, là lương tâm, niềm tin yêu và hy vọng của biết bao người trên trái đất này. 
Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc đời kiên trì rèn luyện, học tập không biết mệt mỏi, đấu tranh oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng sôi nổi và phong phú, vô cùng cao thượng và trong sáng, vô cùng anh hùng và vẻ vang. Người hiến dâng toàn bộ cuộc đời đầy nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp đấu tranh vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam và của loài người bị áp bức. 
Qua cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy được một chân lý trong thời đại ngày nay, những người cách mạng chân chính tha thiết yêu Tổ quốc và nhân dân mình, sẵn sàng hy sinh tất cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thì nhất định đi đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và chủ nghĩa cộng sản. Từ một người yêu nước chân chính trở thành một chiến sĩ cộng sản xuất sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã thấy được khả năng và vị trí lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam, đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin soi đường cho cách mạng Việt Nam, giải quyết những bế tắc về tư tưởng và đường lối cách mạng Việt Nam; lãnh đạo toàn Đảng và toàn dân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử huy hoàng nhất của dân tộc Việt Nam, đưa nước nhà bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, rèn luyện Đảng thành một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, một Đảng mácxít – lêninít có đường lối và phương pháp luận cách mạng đúng đắn và sáng tạo. Trong công tác xây dựng Đảng, Người luôn luôn căn dặn Đảng ta phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân. Người luôn luôn chăm lo rèn luyện cán bộ, đảng viên và không ngừng “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng và củng cố khối liên minh công, nông, trí, vì đó là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở liên minh công, nông, trí, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, nhằm đoàn kết tất cả những người có thể đoàn kết, tranh thủ tất cả những người có thể tranh thủ, cô lập cao độ chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động để đánh đổ chúng. Người nêu khẩu hiệu nổi tiếng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Việt Nam. Người đã sáng lập ra Quân đội Nhân dân Việt Nam, định ra những nguyên tắc xây dựng ba thứ quân và đề ra những vấn đề cơ bản của chiến tranh nhân dân. Người đã dày công giáo dục “quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 
Người đã sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người chủ trương phát động toàn dân tham gia khởi nghĩa, dùng bạo lực cách mạng để giành và giữ chính quyền. Người chỉ rõ chính quyền của ta là chính quyền của dân, mọi việc phải do dân, vì dân. Người giáo dục các cán bộ chính quyền phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện cho nhân dân tham gia quản lý Nhà nước. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng củng cố và tăng cường tình đoàn kết quốc tế. Người tượng trưng cho tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia. Người thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về tinh thần đoàn kết với nhân dân các nước, về chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người coi trọng sự ủng hộ và giúp đỡ của các đảng và các nước anh em đối với cách mạng Việt Nam, nhưng Người luôn luôn nhắc nhở cán bộ và nhân dân ta phải nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tránh tư tưởng ỷ lại vào sự giúp đỡ của bên ngoài. 
Hôm nay, được xem lại những hình ảnh của Người là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, là dịp chúng ta học tập, làm theo lời Bác, thực hiện tốt Di chúc của Người, chúng tôi càng tự hào và làm tốt hơn nữa công việc được phân giao, để xứng đáng với ước nguyện của Bác Hồ kính yêu. 
Nhất Gia
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG