The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ
12/10/2016 - Lượt xem: 1946
Chiều 11/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ký Chương trình phối hợp - Ảnh: PC

Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chương trình hành động số 31-Ctr/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận và Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Chương trình cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Theo chương trình phối hợp, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ cùng thực hiện 7 nội dung và 14 nhiệm vụ. Cụ thể là phối hợp thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật, đi cùng với việc tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp.

Hai bên cùng nhau phối hợp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trong đó, tập trung vào việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng như giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng…


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ ký kết  - Ảnh: PC

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, vai trò của công tác dân vận đã được khẳng định trong sự nghiệp cách mạng đất nước. Vai trò của công tác dân vận cũng đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định rõ, đặc biệt trong giai đoạn mới, công tác dân vận có vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân. Thủ tướng cho rằng, việc ký kết này quan trọng nhưng việc tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận còn quan trọng hơn.


Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước phải nâng cao hiệu quả công tác dân vận từ phương thức hoạt động đến phong cách của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân. Những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi ban hành đều phải gắn với quyền lợi của nhân dân, phải lấy ý kiến của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tăng cường phối hợp giữa hệ thống dân vận các cấp với cơ quan hành chính nhà nước. Mỗi cán bộ hành chính Nhà nước không chỉ làm tốt công tác quản lý nhà nước, mà còn cần quan tâm đến công tác dân vận. Hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước phải tạo điều kiện cho cơ quan dân vận các cấp.

Phát biểu tại buổi ký kết, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc ký chương trình phối hợp là thể hiện cam kết chính trị của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ để đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hóa và thực thi đầy đủ với mục tiêu cao nhất là nhằm cải thiện đời sống của nhân dân nhất là đồng bào ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và người có điều kiện khó khăn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng khẳng định, việc thực hiện chương trình phối hợp sẽ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cam kết, Ban Dân vận Trung ương sẽ bám sát những nội dung đã ký kết để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng thời sẽ hướng dẫn Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, ký kết chương trình phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả ở các cấp…/.

 

 

Phạm Cường

(Theo ĐCSVN)

 
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG