The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa: Phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy
21/10/2016 - Lượt xem: 1977
Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa đã tích cực phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu, giúp việc. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã không ngừng được nâng cao.

 

  Gặp mặt cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống. Ảnh: K.P

Gặp mặt cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống. Ảnh: K.P

Xác định công tác Tuyên giáo có vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng ở địa phương, Ban Tuyên giáo huyện ủy Krông Pa đã tham mưu kịp thời cho Thường trực và Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn và đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng. Ban cũng luôn quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận để tham mưu cho cấp ủy kịp thời định hướng tuyên truyền, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với vai trò và sự lãnh đạo của Đảng; tham mưu giúp cấp ủy đề ra các giải pháp kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, cũng như góp phần giải quyết tốt các bức xúc trong dân. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo huyện ủy còn duy trì làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu cho Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác.

Cũng với vai trò tham mưu, giúp việc, Ban Tổ chức Huyện ủy đã kịp thời tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, bổ nhiệm và chính sách cán bộ, xây dựng kế hoạch hướng dẫn đảng bộ, chi bộ trực thuộc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ toàn huyện cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên với thành tựu nổi bật là đã xóa được chi bộ sinh hoạt ghép, thôn, buôn trắng đảng viên. Trong những năm gần đây, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ, nhất là kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tích cực vào việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Ảnh: K.P
Ảnh: K.P

Ban Dân vận Huyện ủy đã có nhiều cố gắng trong hoạt động tham mưu, chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động và cổ vũ nhân dân ra sức thi đua phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Ban cũng đã chủ trì tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết về tăng cường đoàn kết, tập hợp nhân dân vào tổ chức đoàn, hội; xây dựng Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tham mưu thành lập ban tuyên truyền vận động quần chúng huyện giai đoạn 2015-2020, phân công tổ chức đảng phụ trách, giúp đỡ thôn, buôn trọng điểm.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã bám sát chương trình, hướng dẫn của trung ương và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng của địa phương để tổ chức thực hiện toàn diện và có hiệu quả 6 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt nghị quyết, các quyết định, quy định, kế hoạch, hướng dẫn... về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến tận cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện nghiêm và có hiệu quả chủ trương, chính sách, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, khuyết điểm; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tính tổ chức kỷ luật, xây dựng làm trong sạch, lành mạnh tổ chức Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Văn phòng Huyện ủy luôn chủ động phối hợp với các ban để tham mưu giúp Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy; chủ động tham mưu xây dựng và đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy một cách khoa học. Ngoài ra, Văn phòng Huyện ủy còn trực tiếp dự thảo và tham gia dự thảo nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện; tổ chức phục vụ chu đáo các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ksor Pớ
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG