The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa: Mặt trận và các đoàn thể từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
25/04/2020 - Lượt xem: 1872
Những năm qua, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Krông Pa đã tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và đã đạt kết quả tích cực.

Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, làm tốt vai trò người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 10 năm qua, Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thực hiện công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả hơn, thu hút các tầng lớp nhân dân vào tổ chức đoàn, hội và xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh. Kết quả tập hợp nhân dân vào tổ chức hội trên 36.800 người, đạt tỷ lệ 77,8%. Tỷ lệ xếp loại tổ chức đoàn, hội vững mạnh năm sau cao hơn năm trước: Mặt trận Tổ quốc đạt 50%; Đoàn thanh niên CS HCM, đạt 51%; Hội Nông dân, đạt 64%; Hội Phụ nữ đạt 60%; Hội Cựu chiến binh, đạt 53,3% và Liên đoàn Lao động, đạt 87,6%.

 

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được Mặt trận và các đoàn thể triển khai đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế- xã hội, ổn định an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc triển khai Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công, trên 37.000m2 đất trị giá 3,5 tỷ đồng để làm các công trình công cộng. Vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 1,5 tỷ đồng. Tổ chức thăm, hỏi và tặng 419 suất quà tết cho hộ nghèo trị giá 184,8 triệu đồng. Xây dựng mới 106 nhà Đại đoàn kết trị giá 3,32 tỷ đồng và tiếp nhận từ nguồn quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ, sửa chữa, làm mới 26 nhà ở cho người có công với cách mạng trị giá 57 triệu đồng. Tiếp nhận nguồn quỹ hỗ trợ an sinh xã hội của Mặt trận tỉnh để xây dựng 91 nhà Tình nghĩa với số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Hỗ trợ 300 em học sinh nghèo vượt khó 98 triệu đồng. Hỗ trợ 09 người đau ốm nằm viện dài ngày 12 triệu đồng; hỗ trợ 08 gia đình học sinh bị đuối nước 8 triệu đồng. Triển khai Cuộc vận động  Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong DB DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững: hỗ trợ cho 85 hộ nghèo đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ lẻ, đã có 52 hộ vươn lên thoát nghèo, 25 hộ vươn lên cận nghèo. Huyện đoàn: các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện tổ chức 60 buổi diễn đàn, tọa đàm, chiếu phim, nói chuyện, thi hái hoa dân chủ chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức 25 hội thi tuyên truyền, biểu dương trên 100 gương thanh niên điển hình tiên tiến làm theo gương Bác; tu sửa, làm mới, phát quang 100 km đường liên thôn xã; nạo vét, sửa chữa 45km kênh mương, giúp dân tháo dỡ và di chuyển 120 chuồng gia súc. Vận động quyên góp xây dựng 03 Nhà Nhân ái trị giá trên 100 triệu đồng. Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiến máu nhân đạo thu được 2.500 đơn vị máu với hơn 14.000 lượt người tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Krông Pa. Ảnh: N.V

Hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, trong 10 năm, đã tiết kiệm được 151,5 triệu đồng và hơn 5 tấn gạo; tổ chức quyên góp và tặng hơn 713 suất quà và tiền mặt trị giá 200,99 triệu đồng cho 1.002 chị hội viên phụ nữ nghèo vay; triển khai 56 tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng được 2.050 triệu đồng giúp cho 1.413 chị vay vốn; vận động giúp đỡ 2.104 kg giống và 5.458 ngày công lao động cho phụ nữ nghèo; nhân rộng được 17 nhóm mô hình “3 trong 1” giúp 09 hội viên thoát nghèo. Hội Nông dân huyện đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2019 có 2.799 hộ đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong 10 năm đã vận động Quỹ hỗ trợ nông dân, đạt 1,303 tỷ đồng (Trung ương là 300 triệu, tỉnh là 350 triệu, ngân sách huyện hỗ trợ là 450 triệu, quỹ huyện vận động được hàng năm 230 triệu). Huyện hội đã triển khai xây dựng 14 mô hình và 02 dự án tại xã, thị trấn với 34 hộ hội viên vay vốn. Phối hợp cung ứng 102,4 tấn phân các loại theo hình thức trả chậm. Phối hợp dự án Ifad thành lập được 188 nhóm cùng sở thích với 1.501 thành viên là hộ nghèo, cận nghèo, người DTTS. Liên đoàn lao động huyện triển khai đến 100% tổ chức công đoàn cơ sở các phong trào thi đua; đã có hơn 400 sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc, quản lý giảng dạy của đoàn viên công đoàn giáo dục; trên 90% cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, hơn 60% cơ quan đơn vị đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp. Tổ chức 15 Hội thao, hội thi trong CNVCLĐ thu hút trên 2.800 lượt đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia, cổ vũ; vận động đoàn viên ủng hộ chương trình Mái ấm công đoàn được 250 triệu đồng nộp về tỉnh và được LĐLĐ tỉnh trích hỗ trợ 300 triệu đồng để xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 09 CNVC - LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hội cựu chiến binh thực hiện tốt phong trào Cựu chiến binh gương mẫu với nội dung tiếp tục nhận giúp đỡ, sửa chữa nhà cho các gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn; xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội được gần 1,6 tỷ đồng, bình quân mỗi hội viên trên 01 triệu động; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức 09 đêm giao lưu văn nghệ và tặng 471 suất quà để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyên vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia xây dựng Quy ước, Hương ước thôn, buôn, tổ dân phố; tham gia các tổ hòa giải, qua đó đã hòa giải thành trên 600 vụ lớn nhỏ. Vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tổ chức lấy ý kiến góp ý cho một số chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp các đoàn thể huyện tổ chức các hoạt động giám sát cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Năm 2015: Mặt trận huyện tổ chức 05 cuộc giám sát với 01 nội dung. Năm 2017, 2018, 2019: Mặt trận huyện chủ trì phối hợp với các đoàn thể thực hiện 10 cuộc giám sát với 09 nội dung. Ngoài ra, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức 02 cuộc giám sát riêng với 02 nội dung.

Nhìn chung, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đoàn viên,  hội viên và nhân dân; từng bước khắc phục bệnh thành tích, hành chính hóa và sự trông chờ, ỷ lại, từng bước có ý thức vươn lên.

Thời gian đến, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, hướng về cơ sở. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể phải phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm của đối tượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào do Mặt trận và các đoàn thể phát động. Thông qua hoạt động thực tiễn, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình "Dân vận khéo", gương "người tốt, việc tốt" trên các lĩnh vực.

Nguyễn Văn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG