The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa chuyển biến trong học tập và làm theo gương Bác
30/12/2017 - Lượt xem: 5519
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở huyện Krông Pa đã từng bước ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 với những cách làm mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy đã cụ thể hóa Chỉ thị số 05 bằng các Kế hoạch số 46-KH/HU, Kế hoạch số 49-KH/HU xác định rõ nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện từ nay đến năm 2020, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và chấn chỉnh kỷ luật, tác phong trong Đảng.
 

Thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: internet
Thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: internet

Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình để triển khai thực hiện, trong đó chú trọng triển khai 6 nội dung đột phá toàn khóa và 4 nội dung đột phá trong năm 2017 mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy được giao chủ trì, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ huyện. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu các văn bản để triển khai thực hiện, đồng thời hướng dẫn các chi ủy, Đảng ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua và nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm làm rõ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phản ánh trung thực, khách quan quá trình triển khai thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ huyện; nêu gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác. Coi trọng việc phê phán nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội.

Để tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát cấp ủy, trong đó đề cập nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề tại 4 tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị với các loại hình khác nhau: chi bộ Kiểm lâm, chi bộ Nông nghiệp, Đảng ủy xã Krông Năng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhằm đánh giá vai trò, năng lực của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, đồng thời lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để có giải pháp hữu hiệu trong triển khai, thực hiện thời gian tới.

2 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ huyện đã triển khai bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp. Đến nay, có 31/44 tổ chức Đảng, 3/6 đoàn thể huyện xây dựng được kế hoạch toàn khóa về thực hiện Chỉ thị số 05. Các Đảng bộ, chi bộ đã duy trì và tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên đề 15 phút vào sáng thứ hai hàng tuần; sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của mỗi tổ chức, đơn vị cho phù hợp với tình hình mới; hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng và đăng ký những nội dung cụ thể về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với việc cam kết không vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Mặt trận và các đoàn thể của huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, triển khai thực hiện gắn với các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi”, xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân”; Hội Phụ nữ với phong trào “Xây dựng hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Mái ấm tình thương”; Liên đoàn Lao động với phong trào xây dựng công sở văn hóa; Hội Cựu chiến binh với phong trào xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”...

Đặc biệt, phong trào đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn của các đoàn thể đã được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Đến nay có 15 hội viên nông dân hiến trên 10.000 m2 đất; 30 gia đình hội viên phụ nữ hiến trên 6.474 m2 đất và 7 hộ ở thôn Mới (xã Chư Rcăm) hiến 700 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn... Các chi bộ, đơn vị trường học trên địa bàn huyện tiếp tục phát động và duy trì có hiệu quả các phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, duy trì sĩ số học sinh, nâng cao tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT; tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, vươn lên trong học tập. Do đó, chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng...

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG