The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kông Chro: Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng
28/06/2020 - Lượt xem: 1343
Từ đầu năm 2020 đến nay, Huyện ủy Kông Chro đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong đó có công tác xây dựng Đảng và đạt được một số kết quả tích cực.

Bám sát định hướng của Trung ương, tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, kỷ niệm và phản ánh nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác tới người dân về tình hình dịch Covid-19. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 của huyện tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin phiến diện có nguy cơ gây tổn hại đến uy tín cấp ủy, chính quyền, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, thông qua việc tổ chức các Hội nghị. Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong quý II, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức mở 08 lớp bồi dưỡng với 462 học viên.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức, xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nhất là chỉ đạo các TCCS Đảng hoàn thiện đề án nhân sự, hồ sơ nhân sự chuẩn bị Đại hội các TCCS Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ủy các xã, Thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy; trong quý II, Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y kết nạp 20 đảng viên, lũy kế từ đầu năm đến nay kết nạp 25 đảng viên, đạt 19,8%. Tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và kết nạp đảng viên, nhất là việc kết luận lịch sử chính trị đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo thẩm quyền. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ, đảm bảo đúng quy định.

Kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo các TCCS Đảng thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Đồng thời, trong quý II năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 02 đoàn (01 Đoàn Giám sát Đảng ủy xã Đăk Pling và 01 Đoàn kiểm tra Đảng ủy xã Đăk Pơ Pho). Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thành lập 01 Đoàn kiểm tra Đảng ủy xã Đăk Pơ Pho. Tiếp nhận và xử lý 01 đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định. Chuẩn bị chương trình, nội dung tổng kết việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng thời tuyên dương, khuyến khích, động viên kịp thời những tập thể, cá nhận có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trong một lần làm việc với hệ thống chính trị xã Đak Song, huyện Kông Chro. Ảnh: N.Đ

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể huyện, tăng cường theo dõi nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp. Trong quý II, đã tổ chức 21 Hội nghị với 69 lượt ý kiến của nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo cơ sở tiếp tục triển khai xây dựng mô hình "Nông hội", đến nay có 05 đơn vị đã xây dựng kế hoạch thành lập mô hình "Nông hội". Chỉ đạo Khối Dân vận phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra; phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền bằng hệ thống loa giao thông được 30 buổi; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, trong quý II đã có 1.854 lượt người được trợ giúp với tổng trị giá trên 523 triệu đồng.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục bám sát Quy chế, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; các nội dung, công việc trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, các cơ quan văn hóa, thông tin truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kịp thời, chính xác tới người dân về tình hình dịch Covid-19; chuyển tải đầy đủ, thường xuyên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tại các văn bản được ban hành; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 của huyện tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin phiến diện có nguy cơ gây tổn hại đến uy tín cấp ủy, chính quyền, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, Thị trấn mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2020.    

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở tất cả các cấp; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở chi bộ thôn, làng. Phấn đấu nâng tỷ lệ bí thư chi bộ thôn, làng kiêm trưởng thôn, làng và tỷ lệ trưởng thôn, làng là đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên, gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.  Theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận qua kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh mới ở cơ sở, nhất là các vấn đề nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền dân chủ của nhân dân; công tác dân tộc, tôn giáo...

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG