The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kông Chro: Quan tâm công tác dân vận của hệ thống chính trị
12/07/2020 - Lượt xem: 1530
Những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Trong quá trình triển khai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh vào điều kiện cụ thể của huyện, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận như: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc sơ tổng kết và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến công tác dân vận của Đảng để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Người đứng đầu cấp ủy chính quyền cũng duy trì hiệu quả việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân, qua đó kịp thời lắng nghe và nắm bắt ý kiến, kiến nghị của người dân ở cơ sở. Tính từ năm 2017 đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 06 buổi, cấp xã tổ chức được 20 buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, với 1.031 lượt người tham dự và có 98 lượt ý kiến. Cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từng bước được nâng lên; việc chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm: Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân đối với các dự án trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan đến lợi ích, quyền và nghĩa vụ của công dân; tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp, tư pháp từ huyện đến cơ sở. Trong thời gian qua, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện 82 đợt giám sát, nội dung tập trung vào việc thực hiện chấp hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết HĐND huyện; giám sát thông qua tiếp xúc cử tri có 199 ý kiến, kiến nghị được chuyển các cơ quan chức năng để giải quyết.

Để công tác dân vận đạt hiệu quả, cán bộ các cấp thường xuyên đi cơ sở để gặp gỡ, tuyên truyền đến nhân dân. Ảnh: N.Đ

Ủy ban nhân dân và các phòng, ban chuyên môn huyện luôn quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ; quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đạt được nhiều kết quả. Hiện nay UBND huyện được UBND tỉnh xếp hạng công tác cải cách hành chính đứng thứ 02/17 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. 

Cùng với đó, huyện đã tập trung chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và phong trào thi đua "Dân vận khéo", được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Trong 10 năm, đã xây dựng được 42 mô hình “Dân vận khéo”, nhân rộng lên thành 576 mô hình và đã chọn được 54 gương điển hình cá nhân “Dân vận khéo”; vận động quyên góp quỹ vì người nghèo, quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ Mái ấm công đoàn được hơn 1,1 tỷ đồng; xây dựng 133 căn nhà đại đoàn kết, 36 nhà An sinh xã hội, 16 nhà mái ấm công đoàn, với tổng kinh phí khoảng 6,6 tỷ đồng..

Các lực lượng vũ trang của huyện thường xuyên rà soát, tổng hợp nắm chắc lực lượng dự bị động viên và các lực lượng bán vũ trang, hàng năm tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân, tự vệ và quân dự bị động viên; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Duy trì 92 mô hình "Làng tự quản gắn với chốt an ninh trật tự", với 1.380 thành viên; 11 chốt an ninh độc lập, 14 tổ tự quản trật tự an toàn giao thông; 14 mô hình "Tiếng loa giao thông". Xây dựng mô hình điểm về “Trường học an toàn” tại Trường Dân Tộc Nội trú huyện; tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Có thể nói, những kết quả quan trọng của công tác dân vận những năm qua đã góp phần làm cho kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. Mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng  được tăng cường, củng cố. Khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn ngày càng vững chắc. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG