The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kông Chro: Nâng cao chất lượng và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng
11/09/2018 - Lượt xem: 1752
Trên cơ sở quy định của Trung ương, tỉnh về chức năng nhiệm vụ của từng loại hình đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn cụ thể, làm cơ sở để các cấp ủy xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy, chi ủy cho phù hợp.

Đến nay, các cấp ủy đều xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, xác định trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, cấp ủy viên, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy và mối quan hệ công tác của cấp ủy với cơ quan, đơn vị có liên quan, do đó công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động, hội họp dần đi vào nền nếp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo cũng được các cấp ủy chú trọng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực.

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VII có những nội dung đổi mới, phân định rõ ràng hơn, cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan tham mưu của Huyện ủy. Nội dung các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được xây dựng theo hướng cụ thể, ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Chương trình làm việc toàn khóa được xây dựng theo hướng toàn diện, coi trọng việc tổ chức sơ, tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc thực hiện chất vấn trong Đảng được triển khai thực hiện thường xuyên trong các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, góp phần tích cực trong việc phát huy dân chủ, nâng cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân của từng cấp uỷ viên và năng lực lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được chú trọng. Chế độ thông tin, báo cáo của các ngành, các cấp được thực hiện nghiêm, kịp thời, chính xác phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Chủ động phân công các đồng chí cấp ủy viên, đơn vị phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng. Đến nay, đã phân công 38 cán bộ, cấp ủy viên huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn; các cấp ủy cơ sở đã phân công 156 cấp ủy viên cấp mình dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Qua công tác phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chất lượng sinh hoạt của chi bộ có sự chuyển biến tích cực, nắm vững quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; nội dung sinh hoạt có sự chuẩn bị tốt hơn từ đó, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên.

Chú trọng xây dựng và hoàn thiện chi bộ sinh hoạt kiểu mẫu để nhân rộng. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 20 chi bộ thôn, làng kiểu mẫu. Việc thực hiện chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu đã được đảng bộ các xã, thị trấn quan tâm, gắn với công tác tham dự sinh hoạt chi bộ. Hầu hết, các chi bộ được chọn sinh hoạt kiểu mẫu đã có chuyển biến tích cực về quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt có sự chuẩn bị tốt hơn, từ đó, chất lượng sinh hoạt đã có bước nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số chi bộ được xây dựng chi bộ kiểu mẫu nhưng chưa thật sự có chất lượng, chưa đáp ứng được các tiêu chí của Chi bộ kiểu mẫu để các Chi bộ khác học tập.

Cùng với đó, việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chuẩn đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký “Làm theo Bác” một cách cụ thể, gắn với từng nhiệm vụ và vị trí việc làm của từng cá nhân. Triển khai cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt huyện đăng ký nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cải tiến lề lối làm việc đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân, tổ chức.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG