The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kông Chro: Nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên
14/11/2017 - Lượt xem: 1998
Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Kông Chro quan tâm củng cố, kiện toàn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển của huyện.

Thực tế đã chứng minh, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa X) và hơn 9 năm thực hiện Thông tri số 13-TT/TU, ngày 03/03/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức, quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nhận thức của từng cấp ủy cơ sở về công tác tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền miệng nói riêng ngày một nâng lên. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trên toàn Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thiện và đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. 

Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên của huyện gồm có: 01 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, 23 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, 06 đồng chí là giáo viên lý luận kiêm chức, 03 đồng chí giáo viên lý luận chuyên trách và 133 đồng chí làm công tác tuyên truyền viên trên địa bàn huyện. Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn nâng cao năng lực, phẩm chất của người báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là về lập trường tư tưởng và những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn bám sát cơ sở, làm tốt vai trò lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng, trực tiếp là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân; sự gần gũi của người làm công tác tuyên truyền miệng là điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân bày tỏ thái độ, tình cảm của mình đối với cán bộ, đảng viên thực hiện công tác tuyên truyền; giúp cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

Công tác lãnh đạo, tổ chức và quản lý các hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng đang từng bước được đổi mới theo hướng gắn chặt công tác lý luận với thực tiễn của địa phương, nhất là trong việc vận động nhân dân chấp hành những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác tuyên truyền miệng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nét nổi bật là đã bước đầu đổi mới tư duy lý luận, thể hiện sự kiên định trong lập trường tư tưởng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trong tình hình hiện nay. Thông qua đó, tạo cơ sở cho việc xây dựng các chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn, đề ra các chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương giúp huyện có được thành quả như ngày hôm nay.

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn toàn tỉnh

Trong 10 năm qua, để đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động một cách hiệu quả, Đảng bộ huyện đã quan tâm đầu tư, phân bổ nguồn ngân sách hợp lý, có những khoản phụ cấp thõa đáng cho đội ngũ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền, giáo dục, lý luận như: Hiện đại hóa hệ thống thông tin và đảm bảo cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu thực tế, mua sách, báo, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc của các cơ quan tuyên truyền, lý luận… vì vậy, công tác tuyên truyền miệng đã có nhiều tiến bộ, góp phần vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong thời gian qua nhờ có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự phấn đấu, đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng bộ huyện.

Thời gian đến, để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro sẽ chỉ đạo nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về vị trí và tầm quan trọng của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Duy trì tổ chức định kỳ hội nghị báo cáo viên từ huyện đến cơ sở; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG