The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kịp thời kiện toàn nhân sự thay thế chuẩn bị cho nhân sự lãnh đạo cấp ủy khóa mới
30/01/2015 - Lượt xem: 2560
Sau 1 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2014, đề xuất một số kiến nghị nhằm làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương điểm lại kết quả năm 2014 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc quan trọng, mang tính cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đề cập đến một số hạn chế, yếu kém, đồng chí Tô Huy rứa cho rằng, những tồn tại này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, đến uy tín và sự lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi ngành phải thực sự nghiêm túc nhìn nhận và phải quyết tâm, phấn đấu nỗ lực cao hơn để tìm các biện pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, trong bối cảnh và tình hình hiện nay, đòi hỏi những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, ý chí và sự nỗ lực quyết tâm rất cao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trong đó, tập trung tham mưu với cấp ủy căn cứ chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và thực tế ở địa phương để rà soát lần cuối kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Hướng dẫn và thực hiện việc rà soát quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo ở cấp trực thuộc cấp mình, để tiếp tục tham mưu điều chuyển, bố trí cán bộ, chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới.

Chú ý kết hợp việc điều chuyển, bố trí cán bộ với thực hiện các chủ trương: đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời làm chủ tịch HĐND các cấp; bố trí các chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án toàn án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan ở cấp tỉnh và cấp huyện không là người địa phương; chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, đơn vị; người không tham gia cấp ủy thì cũng thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước có nhu cầu bố trí cấp ủy viên.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều chuyển, bố trí đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng không đủ tuổi tái cử cấp ủy địa phương, có uy tín, sức khỏe, có năng lực đáp ứng được yêu cầu; đồng thời phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy kịp thời kiện toàn nhân sự thay thế, chuẩn bị một bước nhân sự lãnh đạo cấp ủy khóa mới, trước đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố.

Tham mưu công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự; giữ vững nguyên tắc trong lựa chọn và bầu cử cấp ủy, xây dựng ban chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đủ năng lực lãnh đạo...

Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự, các cấp ủy cần cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên, xác định cơ cấu, số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khóa mới và quy trình, phương pháp, giới thiệu, lựa chọn nhân sự. Tiến hành giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đồng thời với nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chú trọng rà soát về tiêu chuẩn chính trị; xem xét, kết luận hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận trước đại hội những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay và những trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung sự chỉ đạo của cấp ủy đối với những đảng bộ mà trên địa bàn có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự, nội bộ mất đoàn kết hoặc có cán bộ chủ chốt mắc sai phạm...; những địa phương và ngành cần bố trí cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì ban thường vụ cấp trên chỉ đạo điều động người đủ tiêu chuẩn từ nơi khác đến.

 

 

 Đồng chí Tô Huy Rứa trao cờ thi đua cho các tập thể. (Ảnh: TH)

Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý, ban thường vụ cấp ủy thực hiện đúng quy định báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước 1/7/2015 về nhân sự dự kiến cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ tới; đồng thời tham mưu việc xem xét, cho ý kiến đối với cấp ủy cấp dưới. Khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xem xét, thông qua phương án nhân sự của cấp ủy cấp dưới, chú ý bảo đảm chỉ tiêu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; nơi nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu theo quy định thì tiến hành bầu cấp ủy với số lượng ít hơn, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với việc chỉ đạo đại hội cấp dưới và tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình, tham mưu các cấp ủy, tổ chức đảng đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Song song với lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đồng thời lãnh đạo các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra. Các cơ quan tổ chức của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy và cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược và cán bộ làm công tác chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu đề ra...

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao cờ thi đua của ngành cho 21 tập thể; 118 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG