The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Khó khăn trong việc kết nạp đảng là chủ doanh nghiệp tư nhân
24/09/2016 - Lượt xem: 2859
Đảng bộ tỉnh hiện có 22 đảng bộ trực thuộc (01 thành phố, 02 thị xã, 14 huyện và 05 đảng ủy) với 1.018 tổ chức cơ sở đảng (349 đảng bộ cơ sở; 669 chi bộ cơ sở; 3.862 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với tổng số đảng viên là 50.422 đồng chí (số liệu tính đến tháng 8 năm 2016). Trong đó: Nữ 15.908 đồng chí, chiếm 31,5%; dân tộc 11.833 đồng chí, chiếm 23,5%; đoàn viên 12.958 đồng chí, chiếm 25,7%; tôn giáo 629 đồng chí, chiếm 1,2%. Toàn tỉnh có 2.155/2.160 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ với tổng số đảng viên 20.977 đồng chí, chiếm 41,6% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh, trong đó số chi bộ có chi ủy là 894, chiếm 41,5%.

Hiện nay, toàn tỉnh có 131 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình doanh nghiệp (chiếm 12,8% tổng số tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh) với 4.104 đảng viên, chiếm 8,1% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh. Ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 30 tháng 01 năm 2013 về thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức quán triệt tại hội nghị cấp ủy cho các đồng chí cấp ủy viên về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng trong việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng và đề nghị các cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện nhằm thống nhất chung quan điểm, mục đích, yêu cầu của việc thí điểm chủ trương trên. Chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1472-CV/BTCTU ngày 27 tháng 2 năm 2013 về thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng trên địa bàn tỉnh, trong đó đề nghị các tổ chức đảng rà soát, tuyên truyền, lập danh sách và tiến hành các thủ tục kết nạp các chủ doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn có nguyện vọng vào Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, nhất là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp tư nhân, người lao động về xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp theo tinh thần, tiêu chí quy định tại Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW. Trong đó, chú trọng quán triệt các nội dung quy định về chủ doanh nghiệp tư nhân được xem xét, kết nạp Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, phải là quần chúng ưu tú, có uy tín trong doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, được người lao động và nhân dân tin yêu, mến phục. Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp tư nhân phải tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được thành lập, hoạt động; chăm lo lợi ích người lao động; tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội.

Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng

Ngay sau khi quán triệt triển khai thực hiện Hướng dẫn 17-HD/BTCTW, các cấp ủy chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. Thường xuyên tuyên truyền, động viên, khích lệ và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân, tạo niềm tin cho nhiều đảng viên yên tâm đầu tư thành lập doanh nghiệp, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tạo điều kiện để chủ doanh nghiệp tư nhân có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng và tổ chức kết nạp vào Đảng khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn nên nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động thiếu hiệu quả, chưa thực hiện đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; một số chủ doanh nghiệp tư nhân vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình hoặc gặp vấn đề về lịch sử chính trị; có chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn cá nhân để xem xét phát triển Đảng nhưng vi phạm một số điều kiện quy định tại Hướng dẫn 17-HD/BTCTW nên không thể xem xét kết nạp vào Đảng. Một số doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề có đăng ký văn phòng, chi nhánh hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các địa phương khác nhau, gây khó khăn cho việc giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Ngoài ra, một số chủ doanh nghiệp tư nhân còn thiếu quyết tâm để đứng vào hàng ngũ của Đảng khi cho rằng thời gian hội họp, sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một khó khăn nữa là nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên nên gặp khó khăn về thủ tục kết nạp vào Đảng; có trường hợp đã có hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo Hướng dẫn 17-HD/BTCTW nên không thể kết nạp vào Đảng. Do đó, đến nay chưa có trường hợp nào là chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào Đảng.

Thời gian đến, Trung ương cần tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn 17-HD/BTCTW về việc thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng; đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở cần tiếp tục vận động, bồi dưỡng, giúp đỡ chủ doanh nghiệp tư nhân đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG