The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027
14/10/2022 - Lượt xem: 290
Sáng ngày 13/10, tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku đã long trọng diễn ra Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự Đại hội, về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Gia Lai, dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; một số đồng chí bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  

Dự Đại hội còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ; nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ lão thành cách mạng cùng 250 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hơn 370.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. 

Trong thời gian buổi sáng, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả Đại hội phiên thứ nhất; trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tham luận của các đại biểu dự Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; song các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo đoàn viên thanh niên tỉnh nhà ra sức thi đua, phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, đạt được những thành tích quan trọng.  Điển hình là nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới theo hướng: Kịp thời, quyết liệt và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Các phong trào, hoạt động được tổ chức đoàn chỉ đạo thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, vừa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, như: “Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”... Điều đó được thể hiện rõ nét trên tất cả các hoạt động của công tác đoàn. Chất lượng đoàn viên được nâng lên, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; nhiều đoàn viên thanh niên có sự tiến bộ, trưởng thành, trong nhiệm kỳ đã có hơn 6.600 đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có những em được kết nạp ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đó là niềm vinh dự, đáng tự hào và trân trọng của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà. Đặc biệt, trong hơn 02 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lớp lớp đoàn viên thanh niên là những thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã hăng hái, tiên phong, xung kích, không ngại gian khổ tham gia phòng, chống dịch. Các cấp bộ đoàn đã chủ động, linh hoạt xây dựng phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh, góp phần chung tay cùng với hệ thống chính trị tỉnh vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những kết quả nói trên là minh chứng rõ nét nhất thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của tuổi trẻ Gia Lai trong ý chí và hành động; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đoàn một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu; tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên chưa được phát huy mạnh mẽ; một bộ phận thanh niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc…

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ đoàn tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời, đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên toàn diện trên các mặt chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, ý thưc chấp hành pháp luật. Có giải pháp phù hợp nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi đoàn viên thanh niên; đó là khát vọng làm giàu chính đáng, khát vọng chiếm lĩnh, làm chủ khoa học công nghệ, khát vọng gia tăng năng suất lao động, khát vọng biến tỉnh nhà thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên... Đồng thời, chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp, chú trọng phát triển đoàn viên mới trong trường học, trên địa bàn dân cư, kiên trì vận động, đeo bám việc thành lập tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa  rộng”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng mà các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nét nhất thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của tuổi trẻ Gia Lai trong ý chí và hành động; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn tập trung xây dựng đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhất là 04 nội dung quan trọng mang tính chiến lược, bền vững mà Tỉnh ủy lựa chọn xây dựng thành 04 nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, chú trọng giáo dục và hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên cho mỗi đoàn viên, thanh niên; hướng đến việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn, tạo việc làm, cơ hội khởi nghiệp, giúp thanh niên làm giàu chính đáng ngay tại quê hương mình; trong đó, đặc biệt chú trọng đến thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ, gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, góp phần thực hiện tốt phong trào đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo chương trình, phiên thứ 2 của Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều 13/10.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG