The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III
07/01/2014 - Lượt xem: 2911
Ngày 7/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học tới dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

 Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại Lễ khai giảng - Ảnh: PC


Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III gồm có 91 học viên là những đồng chí đang đảm nhiệm hoặc được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã được đào tạo cơ bản, có năng lực và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học đã chúc mừng đến các đồng chí học viên đã được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng tin tưởng cử tham dự lớp học này.

Đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh cao cấp là nhiệm vụ quan trọng, vừa nhằm bổ sung kiến thức, năng lực quản lý để các đồng chí học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để các đồng chí chuẩn bị kiến thức, năng lực thực tiễn, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh quy hoạch.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc nội dung từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học. Về lý luận, các đồng chí học viên cần đi sâu nghiên cứu thấm nhuần những thành tựu phát triển mới về lý luận, thực tiễn và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, sửa đổi), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong thời gian qua.

Về thực tiễn, các đồng chí học viên cần tiếp tục trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các học viên đặc biệt chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng - Ảnh: PC

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ rõ: Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề sinh động, phong phú và phức tạp, đòi hỏi cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý phải kịp thời nắm bắt, phân tích và xử lý có hiệu quả, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của mình. Do vậy, yêu cầu về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đối với học viên của lớp học phải được coi là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu.

Ðồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Ban chỉ đạo Lớp học và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các chuyến đi thực tế cho các học viên sao cho thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương. Học viện cần thống nhất áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và học tập tích cực đối với các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Đồng chí đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các địa phương, bộ, ngành liên quan trong việc bảo đảm tốt nhất các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thành công cho các lớp bồi dưỡng. Những kinh nghiệm tốt rút ra từ các khóa I và II cần phát huy; những vướng mắc về cơ chế phối hợp, chế độ, chính sách... cần được xử lý kịp thời, hiệu quả theo tinh thần chủ động, sáng tạo./. 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG