The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kết quả thực hiện việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sinh hoạt tại nơi cư trú
27/10/2018 - Lượt xem: 2090
Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả tích cực.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thông qua việc đảng viên đang công tác được giới thiệu, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, đã có tác dụng tích cực, thúc đẩy các phong trào ở cụm dân cư và địa phương, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động thực hiện các nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước; huy động xây dựng hạ tầng cơ sở, các chương trình phục vụ dân sinh với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm hoặc nhân dân tự góp vốn, công lao động để làm; các quỹ đóng góp vì nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động; các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia.

Có được kết quả trên là do các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đều thấy được sự cần thiết của việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, đơn vị được giới thiệu về giữ mối liên hệ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Qua đó, góp phần giúp đảng viên thường xuyên tự liên hệ, tự rèn luyện, giữ gìn tư cách của người đảng viên, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ của người đảng viên.

Phần lớn các cấp ủy nơi đảng viên công tác đã quản lý chặt chẽ số đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú; kịp thời bổ sung, giới thiệu về nơi cư trú những đảng viên mới được chuyển đến, thay đổi nơi cư trú và mới được kết nạp để cùng cấp ủy nơi cư trú quản lý. Định kỳ tổ chức sinh hoạt để đảng viên đang công tác tham gia ý kiến vào các mặt công tác trọng tâm của địa phương và nhận xét việc đảng viên làm nghĩa vụ ở nơi cư trú; thông báo nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú đến cấp ủy nơi đảng viên công tác là một trong những tiêu chí xét, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác tổ chức quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên mục đích, yêu cầu nội dung Quy định 76-QĐ/TW, quản lý chặt chẽ sổ theo dõi giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, tập hợp ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đánh giá cán bộ, đảng viên để làm cơ sở cho việc xem xét khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử…; thông báo kịp thời cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú biết đối với các trường hợp đảng viên thay đổi chỗ ở, chuyển công tác, bị khai trừ, xóa tên, xin ra khỏi đảng. 

Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú tiếp nhận, bố trí tổ chức sinh hoạt cho đảng viên, đồng thời, thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của đảng viên. Hằng năm, số đảng viên được nhận xét đánh giá xếp loại gương mẫu thực hiện tốt chiếm tỷ lệ khoảng 98%. Số đảng viên được đánh giá, xếp loại chưa tốt chủ yếu là do không tham gia sinh hoạt đủ ít nhất 2 kỳ trong năm theo quy định, do cấp ủy chi bộ nơi cư trú triệu tập.

Thông qua việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW góp phần khắc phục những biểu hiện xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc thuộc nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đảng viên; củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Đa số đảng viên đang công tác nhận thức được nội dung, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác xã hội, quy ước của khu dân cư nơi cư trú.

Định kỳ sáu tháng và hằng năm, đảng viên được cấp ủy nơi cư trú tổ chức sinh hoạt, cung cấp thông tin về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương và nhân dân nơi cư trú, giúp đảng viên nắm được đầy đủ, cụ thể tình hình thực tiễn ở cơ sở; những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến thiết thực, chung tay xây dựng, phát triển địa phương; tăng cường mối quan hệ, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG