The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kết quả tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018 của tỉnh Gia Lai
20/12/2018 - Lượt xem: 1450
Sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt nội dung, tiêu chí của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018, tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để phát động tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 118-KH/BTGTU, ngày 23 tháng 4 năm 2018 hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018, Công văn số 1246-CV/BTGTU, ngày 31 tháng 8 năm 2018 về tiếp tục hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 để phát động trong toàn Đảng bộ. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyên những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình; những khó khăn, hạn chế, kinh nghiệm… trong công tác xây dựng Đảng để làm tư liệu cho phóng viên, nhà báo, hội viên có cơ sở lấy tư liệu viết tin, bài, phóng sự, tác phẩm báo chí. 

Định kỳ hằng tháng, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có văn bản tổng hợp, giới thiệu ngắn gọn gương người tốt, việc tốt, những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị gửi Hội Nhà báo, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh... để làm tư liệu viết tin, bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội Nhà báo, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và các tin, bài, phóng sự, chuyên mục phản ánh về công tác xây dựng Đảng ở địa phương trên các ấn phẩm báo chí. Phát động nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thường xuyên bám cơ sở, lựa chọn những đề tài, vấn đề thời sự, nổi cộm được dư luận xã hội, đảng viên quan tâm tổng hợp tư liệu để viết bài hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Đến nay, toàn tỉnh đã chọn lọc 11 tác phẩm có chất lượng, đúng yêu cầu và thể lệ cuộc thi gửi về cơ quan Thường trực (Tạp chí xây dựng Đảng) để dự thi; trong đó, Báo Gia Lai có 07 tác phẩm; Đài Phát thanh - Truyền hình có 01 tác phẩm báo hình (02 tập phim tài liệu thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh); Công an tỉnh có 02 tác phẩm truyền hình và 01 tác phẩm báo viết.

Ngoài ra, một số tác phẩm không được chọn tham gia Giải Búa liềm vàng, một số tác phẩm về công tác xây dựng Đảng của các cơ quan báo chí thường trú của Trung ương, ngành, địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, VOV,…) đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Nhìn chung, việc phát động, hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn Đảng bộ tỉnh; trên cơ sở đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực phát động, hưởng ứng và tham gia cuộc thi với các tác phẩm có chất lượng, nội dung đa dạng, phong phú. Trong đó, có một số bài viết khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phản ánh vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng được dư luận xã hội quan tâm. Việc phát động, hưởng ứng cuộc thi đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, có một số tác phẩm thiếu đầu tư, chưa đáp ứng yêu cầu, số tác phẩm tham gia dự thi còn ít.

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG