The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kbang: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt kết quả tích cực
31/12/2019 - Lượt xem: 1389
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Kbang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện tiếp tục chuyển biến và đạt kết quả tích cực.

Công tác theo dõi, quản lý, định hướng tình hình dư luận, thông tin báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng vào quan điểm, chủ trương, biện pháp đấu tranh của ta về vấn đề Biển Đông được chú trọng. Thành lập Ban Chỉ đạo 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của các lực lượng tuyên truyền đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Hiện có 176 tuyên truyền viên cơ sở/111 thôn, làng, tổ dân phố; 27 đồng chí báo cáo viên; 18 thành viên cộng tác viên dư luận xã hội. Đã khen thưởng 07 đồng chí Báo cáo viên, 31 đồng chí Tuyên truyền viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, tạo sự lan tỏa về ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh được thực hiện thường xuyên, đạt kết quả; đã mở 44 lớp với 4.771 học viên tham gia (số lớp đạt 112,8% và 111,6% học viên theo kế hoạch).

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ có cấp ủy. Đến nay, đã kết nạp được 148 đảng viên (trong đó, có 77 đảng viên nữ, 68 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 99 đảng viên là đoàn viên thanh niên; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 3.603 đồng chí), đạt 100% Nghị quyết; xóa tên 06 trường hợp; xây dựng 05 chi ủy chi bộ thôn, làng, tổ dân phố (tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy vượt 44,06% Nghị quyết). Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 83 đảng viên đủ điều kiện. Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch. Công tác triển khai Đại hội đảng cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 232-KH/HU, ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Huyện ủy Trương Văn Đạt báo cáo tình hình xây dựng Đảng trong một lần làm việc với Đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 đảm bảo tiến độ, hiệu quả (Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 03 tổ chức đảng, 07 đảng viên; giám sát chuyên đề 03 tổ chức đảng, 07 đảng viên. Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị: Kiểm tra 03 tổ chức đảng, 07 đảng viên. Thi hành kỷ luật 04 đảng viên; giải quyết khiếu nại 01 đảng viên).

Quan tâm chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chương trình, kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và các vấn đề liên quan, qua đó, chỉ đạo kiểm tra 01 tổ chức đảng và 13 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (bằng so với năm 2018); xem xét thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm, đảm bảo đúng quy định (tăng 03 đảng viên so với năm 2018).

Công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị được quan tâm thực hiện đạt kết quả, nhất là công tác phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo của xã Tơ Tung và Sơn Lang và xây dựng làng nông thôn mới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh được phân công tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện đạt kết quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với triển khai hiệu quả Chỉ thị 02-CT/HU, ngày 25/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Chỉ thị số 04-CT/HU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua ''Dân vận khéo'' gắn với xây dựng nông thôn mới; đã triển khai xây dựng 66 mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng với đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân năm 2019 được tổ chức đảm bảo theo quy chế, qua đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG