The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Huyện ủy Kông Chro tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng
06/10/2018 - Lượt xem: 2095
Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Kông Chro luôn quan tâm chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng của Đảng bộ huyện.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã kịp thời tổ chức các hội nghị, các cuộc họp theo quy chế, như: Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với viên chức ngành giáo dục, y tế của huyện và bí thư các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn; Hội nghị giảng viên lý luận chính trị giỏi lần thứ I năm 2018... Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy (khóa VII) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo đúng lộ trình, thời gian quy định. Kịp thời sơ, tổng kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

 

Công tác tuyên giáo thực hiện đúng định hướng, nội dung, hình thức được đổi mới; chuyển tải kịp thời nhiều chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị, thời sự nổi bật của Đất nước, của tỉnh, huyện đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đã có chuyển biến tích cực, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên (đã mở được 16 lớp bồi dưỡng cho các đối tượng, với 987 học viên tham gia, đạt 76,19% kế hoạch).

Ảnh minh họa, nguồn internet

Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, kịp thời kiện toàn, bổ sung một số chức danh thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chú trọng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm; từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 106 đảng viên, đạt 84% Nghị quyết; chuyển đảng chính thức cho 104 đảng viên dự bị. Công tác xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy được quan tâm chỉ đạo; đến nay, có 44/114 bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 38,6% (tăng 31,59% so với đầu nhiệm kỳ); 73/114 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, chiếm 64% (tăng 17,51% so với đầu nhiệm kỳ); 78/177 chi bộ thuộc cơ sở có chi ủy, đạt 44,06% (tăng 17,72% so với đầu nhiệm kỳ); 12/14 chi bộ quân sự có chi ủy, đạt 85,7% (tăng 21,42% so với đầu nhiệm kỳ).  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng quy định. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; tiến hành sáp nhập 12 trường học trên địa bàn 06 xã thành 06 trường Tiểu học và Trung học cơ sở và thực hiện quy trình sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố theo quy định. Hoàn thành xây dựng Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đoàn và tiến hành kiểm tra, giám sát tại 12 tổ chức cơ sở đảng và 34 đảng viên, vượt 9% kế hoạch đề ra. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức cơ sở đảng theo kế hoạch; đồng thời, tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm tại 03 tổ chức cơ sở đảng. Nhìn chung, từ đầu năm đến nay công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng được chú trọng, chất lượng các cuộc kiểm tra từng bước được nâng lên.

Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, từ đầu năm đến nay đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 tại 04 cơ quan, đơn vị. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận. Đồng thời, xây dựng Quy chế tuyển chọn, xây dựng, quản lý và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong tôn giáo trên địa bàn huyện.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG