The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Huyện ủy Kbang chăm lo công tác xây dựng Đảng
05/10/2018 - Lượt xem: 1747
Thời gian qua, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị then chốt của Đảng bộ huyện, do đó, Huyện ủy Kbang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Kbang đã tập trung triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền, thông tin tình hình thời sự, tài liệu chính thống về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, định hướng dư luận, chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng mạng xã hội được chú trọng thực hiện. Chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh và của huyện kịp thời, đồng bộ, việc sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đảm bảo quy định. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ bản đạt tiến độ và yêu cầu đề ra, đến nay, đã mở 37/39 lớp với 4.110 học viên, đạt trên 94% kế hoạch.

 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, mô hình mới sáng tạo, gương “người tốt, việc tốt” đã từng bước tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kết nạp đảng viên và lập chi ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn đạt kết quả. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 82 đảng viên (đạt 48,7% Nghị quyết); xóa tên 09 trường hợp; xây dựng 12 chi ủy chi bộ (tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy đạt 98,30% Nghị quyết). Triển khai tích cực các hướng dẫn, kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng. Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 117 đảng viên đủ điều kiện. Ban hành Quy định số 08-QĐi/HU, ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Xây dựng các phương án, triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Ngọc Thành làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và các vấn đề liên quan, qua đó, chỉ đạo kiểm tra 01 tổ chức đảng và 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 07 đảng viên so với cùng kỳ); xem xét thi hành kỷ luật 19 đảng viên vi phạm đảm bảo quy định (giảm 15 đảng viên so với cùng kỳ). Chỉ đạo công tác xử lý, trả lời các đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền.

Công tác tổ chức quán triệt, triển khai, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận, ... của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện thường xuyên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với triển khai hiệu quả các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới và công tác phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo của xã Tơ Tung và Sơn Lang. Quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền đảm bảo thực chất, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân năm 2018 tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế.

Nhìn chung, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) phù hợp với tình hình địa phương; công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chỉ đạo sâu sát, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát cơ bản đạt tiến độ đề ra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Việc triển khai mô hình “dân vận khéo” đã mang lại hiệu quả thiết thực và tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động tích cực, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa bằng các mô hình thực hiện thiết thực với đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG