The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội thảo "Đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN"
17/03/2014 - Lượt xem: 2773
Ngày 15/3, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (Nhóm 4) phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lý luận - thực tiễn "Đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa".

Đ/c Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
 Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu đề dẫn và khai mạc Hội thảo.
 

 
Các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng nhóm; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Hàn lâm Khoa học - xã hội Việt Nam và lãnh đạo Thành ủy, các ban, ngành của Đà Nẵng. 

Phát biểu Đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng nhóm 4 nêu rõ tầm quan trọng của 3 nội dung: hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Việc đầu tiên cần làm rõ là về nhận thức đối với từng nội dung qua các kỳ Đại hội Đảng từ sau đổi mới; tiếp đến nhận thấy được ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục. Trên cơ sở tổng kết từ thực tiễn, có kiến nghị với Trung ương những giải pháp, chủ trương cần đổi mới, bổ sung nhằm hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng Đề án thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, do đó cần tập trung thảo luận sâu sắc về tổng kết lý luận và thực tiễn trong thời gian qua. Cụ thể, làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị; phương thức, cơ chế lãnh đạo của Đảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đánh giá về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, đội ngũ cán bộ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

 Các đại biểu tham dự Hội thảo.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận các vấn đề: Phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết toàn dân; thực trạng phân công, phân cấp, phân quyền, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan; thí điểm mô hình chính quyền đô thị - đòi hỏi khách quan từ thực tiễn quản lý; chuyển tiếp cán bộ, công chức cấp phường, xã thành công chức cấp quận, huyện trở lên; một số kết quả phát huy dân chủ tại cấp cơ sở xã, phường, thực hiện công tác cải cách tư pháp; phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Các đại biểu cũng tham gia đóng góp cho dự thảo báo cáo tổng kết chuyên đề “Đổi mới hệ thống chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa” của Thành ủy Đà Nẵng. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Trung ương, đó là cho phép Đà Nẵng sớm được thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo hướng hình thành mô hình hai cấp hành chính: cấp thành phố và cấp phường nhằm giảm bớt tầng nấc trung gian; sớm tổng kết, đánh giá thật khách quan, khoa học việc thực hiện thí điểm chủ trương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường; ban hành Luật Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã; có văn bản hướng dẫn việc xây dựng Quy chế hoạt động mẫu để các địa phương phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo; sửa đổi Luật Cán bộ, công chức hiện hành theo hướng có sự liên thông đương nhiên giữa cán bộ, công chức cấp phường, xã với cán bộ, công chức các cấp trên và ngược lại (không phải xét cho liên thông đối với một số trường hợp cụ thể như hiện nay)... 

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Ngô Văn Dụ tiếp thu các ý kiến tại Hội thảo. Trên cơ sở kết quả hội thảo này, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị nhằm sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG