The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị trực tuyến tham gia góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII
24/08/2019 - Lượt xem: 1884
Chiều 24/8, Tiểu Ban điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức Hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào để góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo, phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bí thư, phó bí thư huyện ủy các huyện ủy, thị ủy: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Păh, Ayun Pa.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất cao đối với bố cục, kết cấu, các nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII do Tiểu ban Điều lệ Đảng chuẩn bị. Đồng chí nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII từ đầu nhiệm kỳ đến nay; kết quả cụ thể và kiến nghị, đề xuất có liên quan đã được thể hiện rõ trong báo cáo gửi Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị một số nội dung để Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII nghiên cứu, xem xét, cụ thể: Thứ nhất, theo Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong đó, xác định cần tăng cường cán bộ kiểm tra chuyên trách cho ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn và những tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên. Tuy nhiên, hiện nay chưa triển khai được vì vướng định suất biên chế không cho phép, ví dụ cấp huyện, theo quy định thì biên chế là 7-9 nhưng hiện nay chỉ có thể bố trí được khoảng 5 người, trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế như hiện nay thì việc bố trí, sắp xếp lại càng khó khăn.

Thứ hai, theo quy định, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số phải đảm bảo trong cơ cấu công tác cán bộ, tuy nhiên, hiện nay việc tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ này giảm dần từ tỉnh xuống cơ sở, nguyên nhân chủ yếu là do việc tuyển dụng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, tức là tuyển đầu vào trước khi tạo nguồn cán bộ…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đa số thống nhất về bố cục, kết cấu, nội dung, nhận định, đánh giá đã nêu trong dự thảo Báo cáo; đồng thời, tập trung phân tích, thảo luận, góp ý về thực trạng, hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn tới những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng; từ đó, đề xuất các giải pháp về xây dựng đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Việc đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng cũng được các đại biểu thảo luận, góp ý sôi nổi vào những nội dung cụ thể theo gợi ý của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XII.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thông qua những ý kiến góp ý, đánh giá một cách khách quan, trung thực nhất của các địa phương, những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện trên thực tiễn là cơ sở quan trọng để Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XII xây dựng và hoàn thiện báo cáo có chất lượng trình Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG