The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng
11/08/2022 - Lượt xem: 237
Sáng 11/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được trực tuyến đến 63 điểm cầu của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; tham dự còn có đồng chí Huỳnh Quang Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị vừa mới ban hành gồm: Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07 tháng 7 năm 2022 kêt luận về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18 tháng 7 năm 2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18 tháng 7 năm 2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18 tháng 7 năm 2022 về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18 tháng 7 năm 2022 về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tiếp tục tổ chức đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo Kết luận số 34-KL/TW; căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả chủ động thực hiện một số mô hình sau: (1) Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; (2) trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện. Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình: (1) Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; (2) Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; (3) Trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ; trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện; (4) Chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016 - 2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài với nội dung, chương trình bồi dưỡng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao năng lực và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất, những vấn đề còn vướng mắc của đại biểu tại các điểm cầu và định hướng một số nội dung để triển khai thực hiện các các văn bản của Bộ Chính trị trong thời gian đến. Đồng thời, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại các văn bản và tình hình thực tiễn của địa phương, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG