The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị trực tuyến công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020
12/03/2021 - Lượt xem: 1304
Sáng 12/3, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 bằng hình thức trực tuyến đến 64 điểm cầu của các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội nghị trực tuyến công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Tại điểm cầu tại tỉnh Gia Lai, chủ trì có đồng chí Huỳnh Quang Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng-chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngành đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây với nhiều đổi mới, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Tính đến hết năm 2020, ngành đã hoàn thiện Danh mục 1.022 vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã và 549 vị trí việc làm viên chức…

Thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định bám sát nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược. Trong đó tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để tập trung xây dựng cán bộ, tinh gọn bộ máy, kiện toàn sắp xếp bố trí nhân sự, bộ máy các cấp; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản của Đảng về thống nhất sự lãnh đạo của Đảng với các tổ chức, tiếp tục thực hiện các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ; bám sát thực tiễn để xử lý những vướng mắc về công tác cán bộ, xử lý nhanh các vấn đề đột xuất, bất ngờ. Tổ chức và hoạt động, lãnh đạo phải tiên phong, đi trước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tự động hóa các dây chuyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tối ưu hóa những kết quả hoạt động. Coi trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, những thành tựu, chống lại các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG