The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
18/01/2015 - Lượt xem: 2586
Ngày 16/1, tại TP. Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong hai năm 2012-2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm hai năm 2015-2016. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 Đồng chí Lê Hồng Anh -  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có Đoàn Đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bun-hắp Xi-hả-păn-nha, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích đã được trong công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Từ nay đến hết năm 2016 là thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đồng thời cũng là thời gian diễn ra nhiều ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc. Do đó, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội phải tập trung cao nhất và phục vụ tốt nhất công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lập hồ sơ và thu nhập đầy đủ hồ sơ của các đại hội vào lưu trữ; phục vụ có hiệu quả nhất trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc; đáp ứng kịp thời, chính xác thông tin văn bản và hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt lưu ý quản lý tốt, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối thông tin tài liệu của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư nhằm phát triển công tác văn thư, lưu trữ theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đóng góp ngày càng hiệu quả hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Trong hai năm 2012-2014, công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đã triển khai thực hiện tốt Luật Lưu trữ, các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ có chuyển biến tích cực. Công tác văn thư trong các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội đã phục vụ tốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cơ quan, tổ chức; cơ bản đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ, có nhiều tiến bộ trong công tác lập hồ sơ hiện hành, quản lý chặt chẽ văn bản, không để lộ, lọt bí mật thông tin, tài liệu...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Vì vậy, trong thời gian tới, công tác này cần phải được quan tâm hơn ở tất cả các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công tác văn thư, lưu trữ. Việc hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức lưu trữ trong và ngoài nước là hết sức cần thiết, giúp cho việc sưu tầm tài liệu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, nhất là về các công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ mới, hiện đại...

 

 

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và
các tổ chức chính trị - xã hội năm 2012 - 2014.

Hội nghị xác định nhiệm vụ hai năm 2015- 2016 là: Tham mưu giúp Ban Bí thư và các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Luật Lưu trữ, Quy định số 270 của Ban Bí thư (khóa XI) về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản chỉ đạo quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở cần tổ chức một cách khoa học công tác văn thư, lưu trữ cơ quan phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức mình. Các lưu trữ lịch sử và lưu trữ cơ quan thu thập tài liệu lưu trữ từ các nguồn nộp lưu theo đúng quy định; bảo đảm bảo quản tuyệt đối an toàn và tổ chức quản lý khoa học các phông và sưu tầm tài liệu lưu trữ; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, đẩy mạnh việc số hóa tài liệu lưu trữ, từng bước hoàn thiện và tin học hóa hệ thống công cụ tra cứu tại các lưu trữ lịch sử của Đảng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong hai năm tới, Hội nghị thống nhất tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội; gắn kết quả công tác văn thư, lưu trữ với công tác thi đua của cơ quan, tổ chức; tiếp tục kiện toàn các lưu trữ lịch sử ở cấp tỉnh và lưu trữ cơ quan huyện ủy theo Quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng; quan tâm đầu tư thỏa đáng cho công tác cán bộ nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong các cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; mở rộng hợp tác trong và ngoài nước có hiệu quả về công tác văn thư, lưu trữ.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, quán triệt và triển khai Quy định số 270-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 17/1/2014./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG