Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị (ảnh: VL)

 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, toàn ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm cao, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm lớn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Qua đó, góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo phải đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, đặc biệt là công tác tuyên giáo phải tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội đối với việc triển khai Nghị quyết của Đảng. 


Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: VL)

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có vinh dự được xã hội coi là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng phải góp phần làm cho mọi người dân tin vào Đảng, gắn bó máu thịt với Đảng, đi theo Đảng để thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, cùng vì lợi ích của nhân dân, làm sao để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước được độc lập tự do, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. 

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29 - 30/3./.

(Theo ĐCSVN)