The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng
20/02/2023 - Lượt xem: 158
Sáng 17/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu của Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Huỳnh Quang Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Túy

 

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt một số nội dung của 03 văn bản: Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 07 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên.

Theo đó, Quy định số 96-QĐ/TW có sự kế thừa Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị; đồng thời, có sự đồng bộ, liên thông với Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc từ chức, miễn nhiệm cán bộ và Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật mà có năng lực, uy tín giảm sút. Điểm mới đáng chú ý của Quy định số 96-QĐ/TW là các điều khoản được cụ thể hóa, chặt chẽ và nghiêm minh hơn; việc lấy phiếu tín nhiệm được xác định là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ; khẳng định vai trò của việc lấy phiếu tín nhiệm, trở thành nội dung quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ (so với Quy định số 262-QĐ/TW, phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ). Đối với tiêu chí lấy phiếu, bổ sung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm; kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát...

Quy định số 97-QĐ/TW là văn bản mới thay thế Quy định số 172-QĐ/TW, ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị. Trong đó, bổ sung nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương: Lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành quy định, chủ trương của Đảng; phối hợp với các cấp ủy đảng thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong đảng bộ; triển khai thí điểm một số chủ trương mới theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức, bộ máy và biên chế, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp… Đảng đoàn, ban cán sự đảng họp định kỳ 01 tháng một lần, họp chuyên đề và đột xuất khi cần và chỉ được thực hiện khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự.

Về Hướng dẫn số 03-HD/TW, theo đồng chí Mai Văn Chính, thông qua việc thực hiện thí điểm để đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, giải pháp phù hợp. Hướng dẫn số 03-HD/TW chỉ rõ phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm; các nguyên tắc, nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt theo tổ đảng và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu một số điểm chính trong Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW sửa đổi, bổ sung một số điểm mới so với Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ban Tổ chức Trung ương, như: Mở rộng điều kiện đăng ký dự tuyển đối với các vị trí việc làm công chức làm việc trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng; sửa đổi một số nội dung về thẩm quyền tuyển dụng và phân cấp thẩm quyền tuyển dụng ở địa phương và hai cơ quan Đảng ủy Khối ở Trung ương; sửa đổi nội dung về phối hợp tổ chức kỳ tuyển dụng chung ở địa phương giữa khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với khối chính quyền…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, các văn bản mới được quán triệt lần này là kết quả của quá trình nghiên cứu, sơ kết, tổng kết; qua đó, có thể thấy trong quá trình thực hiện, ngoài những kết quả tích cực vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, sửa chữa.

Do vậy, trong quá trình thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW cần khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua tổng kết Quy định số 262-QĐ/TW; đồng thời, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và những người tham gia vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tham gia giám sát, phản ánh để việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm trong năm nay đạt kết quả thực chất, là căn cứ quan trọng để Đảng quy hoạch, bố trí, sử dụng những người có phiếu tín nhiệm cao, đồng thời có phương án bố trí, sắp xếp đối với người đạt tín nhiệm thấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát các nội dung trong Quy định số 97-QĐ/TW, đặc biệt là việc xây dựng và vận hành quy chế làm việc cần tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời cụ thể hóa, triển khai đảm bảo sát thực tiễn, đúng quy định.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG