The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị giao ban toàn quốc về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
20/05/2022 - Lượt xem: 216
Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị kết nối đến 3.131 điểm cầu toàn quốc với 116.000 đại biểu tham dự, trong đó tại Gia Lai có hơn 1.900 đại biểu tham dự hội nghị tại 27 điểm cầu cấp tỉnh, huyện và xã.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tập trung làm rõ những mặt tích cực, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Một trong những giải pháp quan trọng là cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh nêu bật một số kết quả qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 tại tỉnh. Theo đó, từ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU để triển khai thực hiện trong năm 2022 với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Trọng tâm là thực hiện “10 xây+10 chống” theo Quy định số 1614-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trong năm 2021 Tỉnh ủy đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề và chương trình, kế hoạch cụ thể; cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt và phát hiện, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn và khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được chú trọng theo hướng đa dạng, cụ thể và thiết thực. Trong đó phát huy vai trò của cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật các tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các trang tin điện tử của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện... Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổng hợp các tin, bài phản ánh về các mô hình, gương điển hình của các tập thể, cá nhân “làm theo Bác” để biên tập, xuất bản sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” và “Những mô hình hay, cách làm tốt” để phổ biến, tuyên truyền, lan tỏa trong cả tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành hướng dẫn xây dựng chuyên đề hàng năm để các địa phương tham khảo, xây dựng chuyên đề của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong năm 2022 và các năm tiếp theo cần tập trung vào các vấn đề: Trước hết thống nhất về mặt nhận thức theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng và nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong đợt Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng như những phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại các hội nghị về xây dựng Đảng. Đó là, trong những năm tới, chúng ta phải đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết liệt đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc học và làm theo Bác phải sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu trên tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đức Trí

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG