The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
23/04/2022 - Lượt xem: 433
Sáng 22-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường 2/9 ( TP.Pleiku) đến 233 điểm cầu trên toàn tỉnh với hơn 6.500 đại biểu tham gia. 

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh…

Tham gia hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy có các đồng chí: Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện; Trưởng, Phó các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện; báo cáo viên cấp huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp huyện. Đối với điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn thành phần gồm có Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ, công chức phụ trách một số lĩnh vực liên quan. 

Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trực tiếp quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trực tiếp quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo đó, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Mục tiêu của Kết luận số 21 là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ảnh: Đức Thụy

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Quán triệt Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu rõ 3 mục đích, yêu cầu của Kế hoạch. Cùng với đó là 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện để các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Theo đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh tập trung 2 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, tập trung đông người; xử lý có hiệu quả những vụ việc tồn đọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận… Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Ban cán sự Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 3 nhóm nhiệm vụ thường xuyên và 1 nhóm nhiệm vụ khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung 3 nhóm nhiệm vụ thường xuyên và 1 nhóm nhiệm vụ triển khai trong năm 2023. Đối với các Ban: Tổ chức Tỉnh ủy, Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nội chính Tỉnh ủy, Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 38 nhóm nhiệm vụ. Đảng ủy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh có 3 nhóm nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện thường xuyên. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tập trung 3 nhóm nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời phát hiện, giới thiệu, phổ biến các điển hình, cách làm hay, những mô hình mới, sáng tạo trên các lĩnh vực…Trường Chính trị tỉnh cũng tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ cụ thể thực hiện thường xuyên. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Đối với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó có 2 nhóm triển khai thực hiện trong quý II-2022: Khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 70-KH/TU đến cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thuộc phạm vi phụ trách; nghiên cứu, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng các kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức và bổ sung vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Về tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc cơ quan, tổ chức. Tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG