The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội Cựu chiến binh tỉnh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong triển khai, thực hiện các phong trào, hoạt động
15/03/2021 - Lượt xem: 2504
Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, trong năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực thực hiện, tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đạt được những kết quả tích cực.

Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng, tác động mạnh mễ về mặt nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, trong cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết chuyên đề “Cựu chiến binh Gia Lai với phong trào “Hai xóa - Ba giúp - Ba mô hình” và xây dựng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, như: “Kho thóc cựu chiến binh”, “Nuôi bò sinh sản”, “Rẫy cựu chiến binh”, “mô hình 10+1”... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhiều gia đình hội viên ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng từ 35,35% năm 2019 lên 35,38%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,12% năm 2019 xuống còn 3,10% năm 2020. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tiếp tục vận động hội viên đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với 635.993.000 đồng, đạt 100,14% và vận động xã hội hóa các nguồn lực xóa được 65/62 căn nhà dột nát cho hội viên, với tổng số tiền 5.018,25 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện rõ nét tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển và được cán bộ, hội viên đồng tình ủng hộ.

Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai với nhiều hoạt động, phong trào nổi bật. Ảnh: Đ.V

Mặc dù trong điều kiện còn khó khăn và chịu tác động tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh, nhưng các hợp tác xã và “Câu Lạc bộ cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi” đã luôn duy trì hoạt động có hiệu quả, làm nòng cốt trong phong trào cựu chiến binh với 940 hội viên. Toàn tỉnh hiện có 107 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 06 tổ hợp tác, 383 trang trại, 5.216 gia trại, 1163 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho 14.622 lao động là con em hội cựu chiến binh. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên hiến đất làm đường và các công trình sinh hoạt cộng đồng với 32.024 m2, góp phần quan trọng cho chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh... những hoạt động đó càng thể hiện rõ nét vai trò tiên phong, gương mẫu và bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm sử dụng có hiệu quả ngồn vốn được cấp góp phần hỗ trợ cán bộ, hội viên sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, hội cựu chiến binh đã chỉ đạo quản lý sử dụng có hiệu quả vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổng số vốn vay ủy thác đến nay là 870.625,22 triệu đồng, tạo việc làm cho 23.052 lao động là cựu chiến binh, tăng 54.777,47 triệu đồng so với năm 2019; xây dựng quỹ nội bộ các cơ sở hội từ 39.194,5 triệu đồng năm 2019 lên 41.031,6 triệu đồng, tăng 183,7 triệu đồng, giúp 3.317 lao động và hội viên nghèo, khó khăn vay vốn lãi suất thấp hoặc không lãi xuất để phát triển sản xuất. Nhờ đó, đời sống của cán bộ, hội viên trong tỉnh từng bước được nâng lên, nhiều hội viên đạt danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi ở cấp Trung ương và cấp tỉnh.

  Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định  phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình kinh tế - xã hội, nhất là Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, hội viên phát huy tối đa mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề, phong trào “2 xóa - 3 giúp - 3 mô hình” giảm nghèo nhanh, bền vững. Cùng với đó, phải chú trọng tập huấn, bồi dưỡng trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, sản xuất kinh doanh cho cán bộ, hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “kho thóc cựu chiến binh”, xóa nhà dột nát, quỹ nội bộ hội; sớm khắc phục những khó khăn trước mắt duy trì có hiệu quả các “Câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi” các cấp, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế trang trại, gia trại, khai thác tốt các nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tạo việc làm cho hội viên và con em cựu chiến binh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG