The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chỉnh đốn Đảng
10/12/2014 - Lượt xem: 2388
Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương đến cấp ủy các cấp, đưa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đi vào nền nếp, gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp hướng dẫn, cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, triển khai thực hiện chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm. Năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014).

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị . Ảnh: Thanh Nhật
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
Ảnh: Thanh Nhật

Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc biên soạn, phát hành sổ tay “Làm theo gương Bác”, triển khai đến tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nền nếp. Các cấp ủy đã biểu dương, khen thưởng động viên các cá nhân, tập thể có việc làm tốt, có sức lan tỏa. Riêng ở cấp tỉnh đã duy trì việc tổ chức lễ báo công dâng Bác (tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên-TP. Pleiku) và tuyên dương, gắn Huy hiệu Bác Hồ cho các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng ở cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác 19-5 hàng năm...

Các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, đạo đức thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bước đầu giải quyết có hiệu quả một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng kéo dài. Đồng thời, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý cán bộ, công chức; chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật phát ngôn, từng bước xây dựng phong cách làm việc thận trọng, khoa học, nhất là đối với các vị trí, bộ phận thường xuyên tiếp xúc công dân, tổ chức đến liên hệ công tác, hạn chế tình trạng cán bộ, công chức có thái độ tắc trách, vô cảm, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Từ đó, đã tạo chuyển biến rõ nét về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

 

  Khen thưởng các điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Nhật

Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục những tồn tại hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tiến hành thẩm tra, xác minh những nhóm vấn đề cần làm rõ, từ đó xác định cụ thể trách nhiệm các tập thể cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề ra các nhóm giải pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Đến nay, hầu hết các nhóm giải pháp đều được triển khai thực hiện, trong đó có những vấn đề đã hoàn thành, đảm bảo yêu cầu đề ra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), với trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận, bám sát 3 vấn đề cấp bách theo tinh thần Nghị quyết.

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thẩm tra và xác minh 8 nhóm vấn đề, Ban Thường vụ cấp huyện và tương đương đã giao Ủy ban Kiểm tra cùng cấp phối hợp ngành chức năng thẩm tra, xác minh 68 nhóm vấn đề, đến nay đã hoàn thành việc thẩm tra, xác minh, làm rõ... Bên cạnh đó qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với gần 15 cán bộ, đảng viên vi phạm; cấp huyện và cơ sở thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 87 đảng viên… Nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, tạo điều kiện thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; từng bước nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tạo bước chuyển biến mới về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG