The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ một số ban chỉ đạo cấp tỉnh
13/09/2018 - Lượt xem: 1698
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1106-QĐ/TU giải thể và chuyển giao nhiệm vụ các ban chỉ đạo cấp tỉnh về cho các cơ quan chuyên môn thực hiện.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của 06 ban chỉ đạo cấp tỉnh, cụ thể: Ban Chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng của tỉnh về cho Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 của tỉnh về cho Hội Nông dân tỉnh; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tiếp bước cho em đến trường về cho Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện, theo chức năng, thẩm quyền của các cơ quan quy định; Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam về cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện; Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác tôn giáo về cho Ban Dân Vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ thực hiện, theo chức năng, thẩm quyền của các cơ quan quy định.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG