Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; tích cực tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chăm lo đời sống vất chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.


Đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội nêu ý kiến tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp.

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp từ đó khẳng định vai trò gần dân, sát dân, phát huy hiệu quả công tác dân vận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“6 tháng cuối năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần đổi mới cách thức nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân qua nhiều kênh thông tin. Các tổ chức trong Khối cần tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới hình thức tiếp xúc với nhân dân thông qua đối thoại trực tiếp, lắng nghe, phát huy dân chủ thực hiện tốt chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo bầu không khí dân chủ thực sự trong nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế của công tác dân vận thời gian qua, đó là việc nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội nhất là những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm và bức xúc của nhân dân chưa chủ động, kịp thời; thiếu các giải pháp đồng bộ trong tuyên truyền vận động và tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân.

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp cơ sở còn lúng túng trong lựa chọn nội dung và phương thức thực hiện. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa theo kịp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế; mô hình tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức hiện đang gặp khó khăn do quá trình dịch chuyển lao động.

Các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời, có những giải pháp để kiểm soát tốt hơn mạng xã hội, huy động sự vào cuộc của hệ thống báo chí trong khối để có tiếng nói kịp thời định hướng dư luận.


Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động sát thực tiễn, quan tâm nhiều đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội cần quan tâm cụ thể hóa, tham gia có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nắm chắc tình hình, không bị động khi tình huống phức tạp xảy ra.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân vận cần quan tâm đến việc vận động giải quyết dứt điểm những điểm nóng, phức tạp; xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

(Theo ĐCSVN)