The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”
27/07/2021 - Lượt xem: 2973
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 477-CV/TU để chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2502/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Thể lệ Giải báo chí và tình hình thực tế, phát động triển khai hưởng ứng hiệu quả Giải báo chí đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra. Chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Giải báo chí, góp phần tuyên truyền Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cổ vũ và phát huy tinh thần thi đua, sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu xây dựng, củng cố vững chắc Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia viết tin, bài hưởng ứng Giải báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Giải báo chí, tạo sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự, chuyên mục; đồng thời, phát động nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và hội viên thường xuyên bám sát cơ sở, lựa chọn những đề tài, nội dung phù hợp với Thể lệ Giải báo chí để hưởng ứng tham gia. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hưởng ứng Giải báo chí của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ báo cáo kết quả để Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG