The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ
02/08/2021 - Lượt xem: 1985
Thời gian qua, công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, quy định của Trung ương, được triển khai đồng bộ, toàn diện ở các khâu nên tạo được sự chuyển biến tích cực.

Tính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hệ thống các văn bản về công tác cán bộ của tỉnh ngày càng cụ thể, chặt chẽ. Công tác đánh giá cán bộ được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Công tác quy hoạch cán bộ cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng phương châm “động” và “mở”, tạo nguồn chủ động bố trí cán bộ, bước đầu khắc phục tình trạng thiếu hụt, cục bộ trong ngành, đơn vị, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, từng bước gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ đang đảm nhận và quy hoạch, sử dụng cán bộ. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ được coi trọng nên chất lượng, hiệu quả đã không ngừng nâng cao. Công tác bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Đã xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần ngăn chặn tiêu cực trong công tác cán bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo. Việc thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác chính sách cán bộ được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Việc quản lý cán bộ ngày càng chặt chẽ, có nền nếp và hiệu quả hơn.

Đội ngũ cán bộ của tỉnh được kiện toàn, củng cố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng từ tỉnh đến cơ sở. Qua sắp xếp, số cấp phó của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giảm 03 người, số lượng các đơn vị trực thuộc giảm 06 phòng, số lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giảm 18 người. Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; sau khi hợp nhất giảm 01 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy và 05 đầu mối các ban; các chức danh lãnh đạo ban giảm 05 vị trí. Thực hiện mô hình Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiêm trưởng phòng nghiệp vụ tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và quyết định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách; sau khi sắp xếp, lãnh đạo cơ quan giảm 01 đồng chí; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giảm 12 đồng chí; đơn vị trực thuộc giảm 07 đơn vị... Thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc ở 16/17 huyện, thị xã, thành phố và trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 16/17 huyện, thị xã, thành phố. Từ năm 2015 đến tháng 12 năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 1.252 đối tượng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn, trưởng thành về mọi mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nhất là đối với các tổ chức cơ sở đảng ở những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ (tối thiểu 03 lần/năm). Công tác phát triển đảng viên được quan tâm; từ năm 2016 đến năm 2020, toàn tỉnh đã kết nạp được 13.411 đảng viên, vượt 0,48% so với Nghị quyết đề ra, bình quân mỗi năm kết nạp được 2.682 đảng viên. Các thôn, làng, tổ dân phố đều có đảng viên và chi bộ; quan tâm bố trí, sắp xếp trưởng thôn, làng là đảng viên và bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng. Hiện nay, có 1.385 chi bộ có chi ủy (chiếm 87,9%); 482 đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố (chiếm 30,6%); 1.156 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên (chiếm 73,35%). Công tác quản lý đảng viên đảm bảo đúng quy định.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới với phương châm coi trọng chất lượng; phấn đấu kết nạp đảng viên là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi đủ điều kiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm...

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG