The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng quý II năm 2019
18/06/2019 - Lượt xem: 1595
Ngày 18/6, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý II năm 2019.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; một số cơ quan khối Đảng tỉnh và bí thư (phó bí thư) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Dự thảo Báo cáo trình Hội nghị nêu rõ: Trong quý II năm 2019, các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cơ bản bám sát nội dung Thông báo số 226-TB/VPTU, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý I năm 2019 và yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận và công tác văn phòng cấp ủy cấp tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt một số kết quả tích cực. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra và theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin xấu trên mạng xã hội chưa quyết liệt ở một số tổ chức cơ sở đảng. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị còn chậm so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc ban hành kế hoạch công tác dân vận chính 151123quyền ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Công tác cải cách hành chính chậm; công tác quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế....

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã đạt được trong quý II năm 2019. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong dự thảo Báo cáo. Về nhiệm vụ trong quý III và 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm; ngăn ngừa tiêu cực, tham nhung từ cơ quan, đơn vị và lĩnh vực phụ trách. Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, ngày càng thực chất các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan Nhà nước… 

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG