The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
08/11/2017 - Lượt xem: 2028
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền biển đảo trong toàn Đảng bộ.

 Cấp ủy các cấp đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền chủ quyền biển, đảo đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đặc biệt quan tâm đến công tác tuyền truyền khẳng định chủ quyền quốc gia biển, đảo và đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia biển đảo, vùng lãnh thổ trên biển; coi công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) đã đề ra.

Thực hiện Chương trình số 5552/CT-ĐU-TH của Tỉnh ủy - Đảng ủy Quân chủng Hải quân về phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo, trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định hướng nội dung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, những năm qua các lực lượng tuyên truyền đã tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo; đặc biệt, đã tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề liên quan khắc phục sự cố môi trường biển ở 04 tỉnh miền Trung, qua đó kịp thời định hướng dư luận nhận thức đúng chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Quân cảng Sài Gòn, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân đã cung cấp Thông báo nội bộ, Đặc san Tư tưởng Văn hóa Gia Lai và Tạp chí Hải quân nhằm trao đổi thông tin. Quân chủng Hải quân đã trao tặng một số hiện vật đá và rạng san hô từ các đảo Trường Sa trưng bày tại Bảo tàng của tỉnh. Tỉnh đã tổ chức nhiều đợt triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa ở các đơn vị, địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; dựng pano, áp phích tuyên truyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam tại Sân bay Pleiku và trên các trục đường chính ở trung tâm thành phố, các huyện, thị xã. Phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện đảo Lý Sơn; Sở Tài chính tỉnh kết nghĩa với xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định…

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã cử hơn 100 lượt cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, già làng, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí đi công tác, thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Năm 2013, tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng mô hình tuyên truyền biển, đảo Việt Nam tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân các tộc trong tỉnh về biển, đảo của Tổ quốc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông, tỉnh đã chủ động cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ về cơ sở pháp lý, cơ sở lịch sử và sự chiếm hữu thực tế của Việt Nam trên các vùng biển, đảo; biết quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; từ đó, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh cùng góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Quân cảng Sài Gòn thông báo thời sự về tình hình Biển Đông cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên toàn tỉnh và 03 địa phương, đơn vị được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hoan nghênh. Đặc biệt trong năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức 03 đợt Hội nghị thông tin, tuyên truyền tình hình Biển Đông. Năm 2017, tiếp tục phối hợp với Quân cảng Sài Gòn thông tin tình hình Biển Đông và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại các huyện Kbang, Kông Chro và thị xã Ayun Pa...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những hình thức tuyên truyền, đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Công tác giáo dục về biển, đảo được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đưa vào giảng dạy, góp phần nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề thời sự quốc tế, về Biển Đông... chưa thường xuyên và kịp thời; thời lượng, các tin, bài và các thông tin về biển, đảo đăng trên mục biển, đảo của Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chưa nhiều...  Do đó, trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược, vai trò quan trọng của biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG