The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
29/11/2019 - Lượt xem: 1518
Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp làm việc với cấp ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã về công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban hành Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, toàn tỉnh đã xây dựng mới 52 mô hình, duy trì 159 mô hình hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo áp dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ vốn sản xuất, giúp khám chữa bệnh, xây nhà, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người già không nơi nương tựa, giúp học sinh neo đơn... với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào phụ nữ thi đua sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng gắn với phong trào Chống rác thải nhựa; tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tuyên truyền, vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho phụ nữ dân tộc thiểu số; vận động “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; các hoạt động cho phụ nữ yếu thế. Vận động hội viên phụ nữ tham gia tổ hợp tác, tham gia cánh đồng lớn theo chuỗi sản xuất, tham gia HTX kiểu mới để được kết nối tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận nguồn lực, năm 2019. Qua đó đã thành lập 03 Hợp tác xã do phụ nữ quản lý với 66 thành viên tham gia, vốn điều lệ là 2,4 tỷ đồng. Các cấp Hội tăng cường công tác vận động tiết kiệm tăng nguồn vốn giúp nhau phát triển sản xuất, mỗi hội viên phụ nữ tham gia ít nhất 1 trong 4 loại hình tiết kiệm tổng số tiền tiết kiệm118,9 tỷ đồng với 311.422 thành viên tham gia, giúp 24.357 lượt hội viên phụ nữ vay vốn với số tiền 97,4 tỷ đồng không tính lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2019 đã thành lập mới 30 CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5 - 10 triệu đồng” với 1.440 thành viên và 01 CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5 - 10 triệu đồng nói không với tín dụng đen” với 49 thành viên (số tiền tiết kiệm 975 triệu đồng), nâng tổng số CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” lên 128 CLB với 2.194 thành viên, số tiền tiết kiệm là gần 4 tỷ đồng và sử dụng số tiền tiết kiệm đúng mục đích.

Hội Nông dân tỉnh thăm, tặng quà cho nhân dân làng Măng, huyện Kông Chro. Ảnh: N.Đ

Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đăng ký sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2019, đầu năm, có 101.954 hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả, cuối năm có 62.154 hộ được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tích cực đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới được 51 tỷ 292 triệu đồng; 41.494 ngày công; hiến 152.089 m2 đất làm đường giao thông; sửa chữa, nạo vét, kiên cố hóa 174 km kênh mương, 179 cầu, cống; sửa chữa, làm mới 747 km đường giao thông nông thôn. 16/17 huyện, thị xã, thành phố xóa 627 nhà tạm. Tập trung triển khai xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất: Mô hình Tổ hợp tác cây ăn trái tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai với 34 hộ trồng cây sầu riêng, chôm chôm; mô hình Tổ hội nghề nghiệp tại xã Hòa Phú, huyện Chư Păh với 10 hộ, trồng 10 ha cây sầu riêng. Lợi nhuận bình quân hàng năm: 1,5 tỷ đồng. Mô hình trồng mía, cây ăn trái các loại (diện tích từ 10 - 30 ha), nuôi bò sinh sản kết hợp với dịch vụ xe tải, máy xúc, máy cày tại xã Chơ Glong, huyện Kông Chro cho doanh thu hàng năm từ 1 - 2 tỷ đồng, lợi nhuận từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/hộ/năm. Mô hình Tổ liên kết nuôi ong mật sạch tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh với 10 hộ và gần 4.000 đàn ong, sản phẩm thuộc chương trình OCOP của địa phương…

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019. Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tỷ lệ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 99,53% (1.470/1.477 cơ quan, đơn vị); số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đạt 49% (102/208 doanh nghiệp có 10 lao động trở lên). Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 39 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng trị giá 1 tỷ 205 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phân bổ 02 dự án vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm (288 triệu đồng), tạo việc làm cho 08 hộ gia đình đoàn viên, người lao động tại huyện Chư Pưh và huyện Kbang. Tuyên truyền, vận động 1.273 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Phát động đợt thi đua đặc biệt trong đoàn viên, người lao động toàn tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Công trình, phần việc công đoàn - Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước” gắn với dương 90 công nhân, viên chức - lao động giỏi là cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ nữ công cơ sở có thành tích xuất sắc trong trong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên đối với17 Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, 05 công đoàn ngành và tương đương; hướng dẫn 1.037 công đoàn cơ sở cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện chủ đề năm “Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện như: Tháng Thanh niên, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”… một cách đồng loạt, có trọng tâm, trọng điểm và rộng khắp tới đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Các hoạt động phong trào tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò xung kích của thanh niên trên các lĩnh vực được phát huy, các công trình, phần việc thanh niên đã góp phần nâng cao đời sống cua rđoàn viên, thanh niên và nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng tổng dư nợ do Đoàn thanh niên quản lý là 653 tỷ 969 triệu đồng thông qua 17 chương trình cho 19.999 hộ vay, với 497 tổ tiết kiệm và vay vốn (tăng 101 tỷ 73 triệu đồng so với 31/10/2018). Tăng cường tổ chức các hoạt động giúp đỡ, đồng hành với thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo trong tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tiêu biểu như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, khám, phát thuốc miễn phí; tặng quà hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” tại xã H’ra, huyện Mang Yang và xã An Thành, huyện Đak Pơ.

Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”. Các cấp hội  đã hỗ trợ, tư vấn cho hội viên vay vốn tín dụng ưu đãi và ủy thác của Ngân hàng chính sách, xã hội (NHCSXH), đến nay dư nợ đạt trên 772 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho 11.376 lao động là CCB và con, em CCB. Quản lý vay và sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, nợ quá hạn trong phạm vi cho phép (0,163%); quỹ nội bộ hiện có trên 39 tỷ đồng, bình quân trên 1,1 triệu đồng/người, cho vay trong nội bộ tạo việc làm 3.482 lao đồng. Hiện nay Hội duy trì 47 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 305 trang trại, 4.158 gia trại và 667 hộ kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên toàn Hội đóng góp quỹ Nghĩa tình đồng độiđược 648 triệu đồng; đã xóa được 43 nhà dột nát. Hội CCB các huyện tiếp tục duy trì 128 con bò (49 con bò sinh sản và 79 con bê) trị giá trên 1 tỷ 200 triệu đồng giao cho các  gia đình hội viên CCB nghèo chăn nuôi sinh sản, hỗ trợ phát triển kinh tế. Duy trì 16 kho thóc với 13,6 tấn lúa để trợ giúp hội viên nghèo trong lúc giáp hạt, một số hội CCB cấp xã mượn 48,7 ha đất của Ủy ban nhân dân xã để hội viên canh tác gây quỹ. Hội CCB cấp huyện và cấp tỉnh duy trì 18 Câu lạc bộ CCB sản xuất - kinh doanh giỏi hoạt động có hiệu quả.

Nhìn chung, trong năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia triển khai có hiệu quả phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nhất là trong vùng đồng bào DTTS…

 Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG