The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
31/05/2018 - Lượt xem: 2474
Đánh giá việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, doanh nghiệp, người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Rừng thông Đak Đoa (ảnh minh họa). Ảnh: GLO

Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2017 thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chương trình 38-CTr/TU) chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp, ngành, địa phương. Thực hiện Thông báo 191/TB-VPCP, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, sau Hội nghị ban hành Kết luận số 59-KL/TU, ngày 30 tháng 8 năm 2016 chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các chủ rừng quán triệt, thực hiện các nội dung cụ thể.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 08 tháng 8 năm 2018 triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban Kế hoạch số 3671/KH-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2017 (gọi tắt là Kế hoạch 3671/KH-UBND) chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung cụ thể.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi cá nhân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phần lớn các địa phương có rừng đều xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; phát huy, tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; biểu dương những việc làm tốt, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nhất là các vụ việc xâm hại tài nguyên rừng mà các cơ quan quản lý chậm phát hiện, xử lý hoặc có biểu hiện tiếp tay, bao che, bảo kê cho các đối tượng vi phạm.

Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp; các cán bộ, hội viên, đoàn viên trong các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân đã nắm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Chương trình, Kế hoạch của tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của tất cả tổ chức, cá nhân trong việc tham gia công tác bảo vệ rừng; động viên, thu hút các nguồn lực đầu tư vào ngành lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG