The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
03/01/2020 - Lượt xem: 2104
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được luôn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của cơ quan, địa phương, đơn vị. Những nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai một cách nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Đã công khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Những việc nhân dân giám sát đã từng bước phát huy được hiệu quả thông qua hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, đã tiến hành trên 870 cuộc thanh tra, giám sát, góp phần phòng, chống tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền trên các lĩnh vực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Điểm nổi bật thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới là đã vận động nhân dân tham gia đóng góp 336,5 tỷ đồng, hiến tặng 112.044m2 đất, ủng hộ 26.237 ngày công xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng mới trường học, trạm xá, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 58 xã đạt 19 tiêu chí; 15 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 77 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 34 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt được 13,55 tiêu chí. Thành phố Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm triển khai, thực hiện; đến nay, 222/222 ủy ban nhân dân cấp xã triển khai mô hình “một cửa điện tử hiện đại” và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008, đạt 100%, góp phần đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, tăng cường đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Các cơ quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Duy trì có chất lượng mô hình “một cửa điện tử liên thông” và đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương đã cung cấp 2.044 thủ tục hành chính công mức độ 2, trong đó có 326 thủ tục mức độ 3 và 126 thủ tục mức độ 4; có 17/17 sở, ban, ngành tỉnh (đạt 100%), 17/17 ủy ban nhân dân cấp huyện (đạt 100%) triển khai mô hình‟một cửa điện tử liên thông”. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức để giải quyết kịp thời những bức xúc của cán bộ, công chức, viên chức, từ đó tạo được sự đồng thuận trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Toàn tỉnh hiện có 5.858 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ), trong đó có 119 doanh nghiệp có tổ chức đảng và 208 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập quản lý từ 10 lao động trở lên thuộc đối tượng phải thực hiện việc tổ chức hội nghị người lao động theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện, tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho người lao động về Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong đơn vị; thực hiện dân chủ, công khai các chế độ, chính sách cho người lao động; quan tâm tạo điều kiện cho người lao động tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về thi đua khen thưởng, sử dụng quỹ phúc lợi đúng quy định. Việc tổ chức đối thoại và hội nghị người lao động được các doanh nghiệp quan tâm. Hằng năm, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại đạt 50%; riêng năm 2019 đạt 73,56% (153/208 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc). Qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là tổ chức Công đoàn được củng cố và phát huy được vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động, góp phần ổn định tình hình, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Những kết quả tích cực trên cho thấy, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG