The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Quan tâm công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp
27/03/2020 - Lượt xem: 1602
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 02 hội nghị gồm hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng theo đúng yêu cầu của Trung ương; ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra.

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18 tháng 10 năm 2019 về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp (Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) và hướng dẫn đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (Công văn số 2908-CV/BTCTU, ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

Trên cơ sở quy định của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch của cấp ủy thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Họp Tiểu ban Nội dung Đại hôi XVI của Đảng bộ tỉnh.Ảnh: Nguyễn Đông

Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã được chuẩn bị khá hoàn chỉnh. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh: Đang chỉ đạo chuẩn bị về nội dung, nhân sự và các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội, đảm bảo theo tiến độ đề ra. Đối với cấp huyện và tương đương: Đã thành lập các tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ chuẩn bị đại hội đại biểu và thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Các đại hội điểm và đại hội thí điểm các tổ chức cơ sở đảng cơ bản tổ chức thành công, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên. Đại hội tập trung vào những vấn đề bức xúc, những việc làm được, chưa được đề ra các giải pháp nhằm giúp cho cấp ủy xây dựng phương hướng, chỉ tiêu sát hợp với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tới. Công tác tuyên truyền trước, trong đại hội được đảm bảo, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIvà Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp, việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên đều đúng quy trình, nguyên tắc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, hầu hết các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng, tỷ lệ phiếu trúng cử cao (80% trở lên) và cơ bản đúng với đề án nhân sự cấp ủy khóa trước đã chuẩn bị.

Có được kết quả trên là do có sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp và các tiểu ban, tổ giúp việc, chuẩn bị, tổ chức đại hội cùng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện ngày càng được nâng cao; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay ở cơ sở; có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự cũng như kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới.

Phương Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG