The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. GIa Lai phát huy hiệu quả việc giới thiệu đảng viên các đồn biên phòng về sinh hoạt với chi bộ thôn, làng biên giới
21/10/2021 - Lượt xem: 1238
Những năm qua, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng viên đồn biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn, làng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia sinh hoạt đầy đủ, góp phần giúp cấp ủy, chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn, làng; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị thôn, làng ngày càng vững mạnh.

Từ năm 2016 đến năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng đã phối hợp với đảng ủy các xã bố trí 64 lượt đảng viên đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn, làng; đảng viên ở các đồn được giới thiệu về tham gia sinh hoạt chi bộ là các đồng chí sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp là đảng viên chính thức làm công tác vận động quần chúng, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm. Đảng viên đồn biên phòng được giới thiệu về tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm được phân công, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ phân công. Thường xuyên nắm tình hình địa bàn, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với đảng ủy, ban chỉ huy đồn và chính quyền xã, thống nhất cùng phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và khắc phục hạn chế, yếu kém trên địa bàn; tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ, giúp chi bộ và các đoàn thể ở thôn, làng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến về nền nếp, chất lượng sinh hoạt, chất lượng tham mưu và thực hiện hiệu quả nghị quyết đề ra; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các đảng viên đồn biên phòng được giới thiệu về tham gia sinh hoạt chi bộ luôn chấp hành nghiêm quy định, hướng dẫn của cấp ủy, chi bộ; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên biên phòng trong sinh hoạt chi bộ; trường hợp không thể tham gia sinh hoạt với chi bộ vì chuyển công tác thì đảng ủy, ban chỉ huy đồn biên phòng chủ động thông báo với cấp ủy, chi bộ thôn, làng biên giới biết và cử đảng viên thay thế. Trong thời gian qua, chưa có đảng viên đồn biên phòng được giới thiệu về sinh hoạt chi bộ vi phạm mối quan hệ công tác để cấp ủy các cấp phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Tham mưu giúp chi ủy, chi bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại thôn, làng; đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Đảng viên đồn biên phòng đã độc lập và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể của địa phương tổ chức tuyên truyền được 175.645 lượt người; trong đó, tuyên truyền tập trung 1.279 lượt/70.160 lượt người, tuyên truyền nhỏ lẻ 99.339 lượt người, tuyên truyền cá biệt, đặc biệt 3.054 lượt người, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên hư được 1.586 lượt cháu, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của địa phương được 1.527 lần/19.827 phút, vận động 198 lượt các cháu học sinh bỏ học quay trở lại học tập, tuyên truyền qua hệ thống loa không dây của đơn vị được 1.110 lượt/20.281 phút. Tham gia giúp dân 4.455 ngày công phát triển kinh tế. Hiện nay đã có 02 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Phối hợp với các lực lượng, tổ tự quản thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, kiểm soát địa bàn tuần tra được 4.843 lần/25.736 tổ viên tham gia, đã cung cấp 2.089 nguồn tin giúp cho các lực lượng chức năng xử lý 633 vụ/1.059 lượt đối tượng liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, vận chuyển lâm sản, buôn bán, sử dụng ma túy trái phép, tham gia giải quyết 312 vụ liên quan đến mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai... Thông báo cho chi ủy, chi bộ thôn, làng về tình hình liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ như tình hình thế giới, trong nước, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh và địa bàn. Tham mưu và giúp cấp ủy, chi bộ thôn, làng từng bước củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và công tác đảng vụ của chi bộ; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với chi bộ thôn, làng; giữa chi bộ thôn, làng với chi ủy, chi bộ đồn và cán bộ, đảng viên đồn biên phòng. Tích cực cùng với cấp ủy địa phương từng bước xóa thôn, làng “trắng chi bộ”, “trắng cấp ủy”, phối hợp với cấp ủy, chi bộ chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội chi bộ thôn, làng nhiệm kỳ 2017 - 2019, 2019 - 2022; củng cố ban nhân dân các thôn, làng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy hiệu quả việc giới thiệu đảng viên đồn biên phòng về sinh hoạt với chi bộ thôn, làng biên giới

Trong những năm qua, các cấp ủy, chi bộ thôn, làng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp 160 quần chúng ưu tú vào Đảng; số chi bộ có chi ủy được tăng lên đáng kể, năm 2016 có 33/47 chi bộ có chi ủy thì đến năm 2020 có 47/48 chi bộ có chi ủy tăng 14 chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn, làng. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mà trực tiếp là các Tổ tự quản trong việc thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thời gian gần đây, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bệnh bạch hầu, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; với nhiệm vụ được giao, các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên tuyền cho nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19, đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, tham gia bầu cử đảm bảo theo quy định.

Về nhiệm vụ, giải pháp sắp đến nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả đảng viên đồn biên phòng được giới thiệu về tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng, các chi bộ thôn, làng nơi có đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt thực hiện tốt việc tạo điều kiện cho đảng viên đồn được giới thiệu tham gia sinh hoạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối năm, chủ động nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông báo cho cấp ủy, chỉ huy đồn biên phòng làm cơ sở để nhận xét, đánh giá, khen thường, kỷ luật đảng viên định kỳ hằng năm hoặc đột xuất. Đảng viên đồn biên phòng được giới thiệu về tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng phải tham gia đầy đủ các cuộc họp chi bộ thôn, làng; khi dự họp chi bộ, các đảng viên đồn biên phòng phải nắm chắc các nội dung, trình tự, thủ tục sinh hoạt chi bộ theo quy định. Tham mưu giúp cấp ủy, chi bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Lê Minh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG