The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
26/05/2021 - Lượt xem: 4335
Trong 05 năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị.

Sự lan tỏa sâu rộng của việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai và tổ chức hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, xác định các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với quyết tâm chính trị cao, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và có bước vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ sở với nhiều cách làm hay, thiết thực, kế thừa được kinh nghiệm và kết quả tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác. Qua triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc thực hiện các nội dung đột phá đem lại những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong đó, một số kết quả nổi bật, như: 100% cấp ủy, tổ chức đảng và trên 95% cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo “làm theo gương Bác” được nhân rộng ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh, như: Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “thi đua dạy tốt, học tốt”; phong trào “xanh - sạch - đẹp”; phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; phong trào thi đua quyết thắng; hằng năm “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “Xóa 01 hộ đói, giảm 01 hộ nghèo”, “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ làm kinh tế giỏi”; phong trào “Hai xóa - Ba Giúp - Ba mô hình”... cấp huyện với các mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: Thành phố Pleiku với mô hình phụ trách làng và giao vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Huyện Krông Pa với mô hình tiếng kẻng an ninh của các thôn, buôn thuộc xã Chư Gu, Chư Drăng. Huyện Chư Păh với mô hình thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu và chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới. Huyện Ia Grai với mô hình nuôi cá lồng bè ở xã Ia Tô. Huyện Kông Chro với mô hình nuôi dê cải tạo vườn tạp, nuôi dê xoay vòng của hội viên, nông dân. Huyện Phú Thiện với các mô hình: Cánh đồng một giống đối với cây lúa; di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn. Huyện Mang Yang với các mô hình: Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế bằng cách vần công, đổi công; gây quỹ cho các hộ vay vốn trong những lúc khó khăn. Bộ đội Biên phòng tỉnh với các mô hình: “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, hay mô hình “Cây lúa nước trên núi”. Binh đoàn 15 xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả mô hình “Làng công nhân nơi biên giới”, “Cây lúa xen canh, hũ gạo gắn kết, vườn cây Binh đoàn”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với các mô hình: Phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện 3 tốt; phụ nữ với làng hoa dã quỳ gắn với phát triển du lịch ở địa phương; mỗi hộ có 01 vườn rau và cây ăn trái... Thị xã Ayun Pa với mô hình cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ, mô hình tiết kiệm một ngàn đồng/ngày để giúp đỡ hộ nghèo; các cấp bộ đoàn của tỉnh với mô hình, cách làm cụ thể, như: “Viết sổ tay nhật ký làm theo lời Bác”; “Xây dựng tủ sách thanh niên học tập, làm theo lời Bác”; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ vào thứ 2 đầu tuần tại các trường học; tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, căn cứ địa cách mạng…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện việc đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và hệ thống các trường phổ thông thuộc ngành giáo dục và đào tạo. Công tác tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội (zalo, facebook…) được quan tâm. Đã biên tập và phát hành 5.000 cuốn“Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; in ấn, phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”; 11.550 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đặc biệt, trong 05 năm qua, Việc xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện các quy định của Trung ương và Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp. Các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình. Phối hợp tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu theo chủ đề tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Việc tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có 01 tập thể, 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (đang đề xuất 02 tập thể, 03 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW); Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 65 cá nhân; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ban, ngành của tỉnh đã biểu dương và tặng giấy khen cho 2.167 tập thể, 4.835 cá nhân…

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đảng bộ cấp huyện đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Báo Gia Lai đã có hơn 500 tin, bài tuyên truyền trong chuyên mục “Học tập và làm theo gương Bác”; lồng ghép trong chuyên mục “Dân vận khéo”, “Chuyện thường ngày”, “Gương người tốt - việc tốt”. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng trên 400 tin, bài, phóng sự, gương tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các chuyên mục, như: “Đảng trong cuộc sống”, “Đại đoàn kết”, “Thi đua yêu nước”.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy về việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được chú trọng, triển khai thực hiện thường xuyên. Thông qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện ở cơ sở.

Với những kết quả đã đạt trong 05 năm qua sẽ là cơ sở vững chắc và động lực để cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương; tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phạm Chương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG