The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
02/04/2020 - Lượt xem: 1858
Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (Kế hoạch 04-KH/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm và đem lại những kết quả thiết thực, bước đầu.

Toàn tỉnh đã có nhiều tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu các quy định, hướng dẫn của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để cụ thể hóa, sáng tạo, chủ động thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra nơi có biểu hiện vi phạm và tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm với thái độ kiên quyết, nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn tỉnh. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong công tác cán bộ và công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; qua đó, lồng ghép các nội dung về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm; đồng thời, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (như việc đưa đảng viên là giáo viên, đảng viên đồn biên phòng… về sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng...).

Chỉ đạo, hướng dẫn ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có cách làm sáng tạo, phù hợp cần được phát huy, nhân rộng, như: Huyện ủy Kbang đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp các nội dung trọng tâm đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện in thành Sổ Quyết tâm và tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung đã đăng ký trong Sổ Quyết tâm. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy lấy kết quả việc thực hiện các nội dung đã đăng ký trong bản kế hoạch cá nhân và kết quả việc thực hiện các nội dung trong Sổ Quyết tâm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng để làm căn cứ đánh giá, phân tích, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: N.Đ

Huyện ủy Krông Pa đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2 đối với 297 thủ tục hành chính, mức độ 3 đối với 31 thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền phổ biến việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện. Có 14 xã, thị trấn của huyện Krông Pa đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và phần mềm một cửa điện tử, triển khai áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đem lại sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy xã Ia Mrơn và Đảng ủy xã Chư Mố (huyện Ia Pa) tổ chức chào cờ vào ngày thứ hai đầu tuần của tháng, qua đó đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời định hướng công việc cho tháng tới để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… Những việc làm trên được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhìn chung, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên đã quán triệt, triển khai, nhận thức ngày càng sâu sắc hơn yêu cầu, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận với chủ trương và định hướng phát triển của tỉnh. Nội bộ các cấp ủy, tổ chức đảng cơ bản giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phòng ngừa các âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG