The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm
06/09/2018 - Lượt xem: 1983
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên trên tinh thần đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, việc kiểm điểm, phân loại các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh được dựa trên kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao của từng đảng bộ, chi bộ; kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, đề ra các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; có biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng kịp thời, khách quan. 

Việc phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ được thực hiện theo biểu điểm. Biểu điểm được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức đảng, mỗi biểu điểm có 05 nội dung chính, mỗi nội dung có tổng số điểm khác nhau, trong nội dung chính có nhiều nội dung phụ để đánh giá và cho điểm riêng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm và chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và tình hình, nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao theo thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Cùng với đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, việc kiểm điểm, phân loại đảng viên cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, theo đó việc đánh giá, phân loại phải dựa trên các tiêu chí: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành và tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân. Kiểm điểm kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Tinh thần đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chấp hành phân công của tổ chức, quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định.

Với việc đổi mới trong phân loại, đánh giá đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tính riêng năm 2017, tổng số tổ chức cơ sở đảng có đến thời điểm đánh giá là 1.025 (353 đảng bộ và 672 chi bộ cơ sở), trong đó: Tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 1.024, chiếm 99,9% (đảng bộ cơ sở: 353, chiếm 34,44%; chi bộ cơ sở: 671, chiếm 65,46%), số chưa được đánh giá, phân loại chất lượng 01 chi bộ cơ sở, chiếm 0,1% (thành lập mới); số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh: 496, chiếm 48,43%; tổ chức đảng yếu kém 15 (trong đó có 02 đảng bộ cơ sở, 05 chi bộ cơ sở và 08 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Tổng số đảng viên đến thời điểm đánh giá là 54.907, số đảng viên được đánh giá là 50.639, chiếm 92,23%; số đảng viên được miễn đánh giá chất lượng là 3.068, chiếm 5,59%; kết quả đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 5.017, chiếm 9,91%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 39.693, chiếm 78,38%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 5.487, chiếm 10,84%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 442, chiếm 0,87%, giảm 0,01% so với năm 2017, đặc biệt, trong số 142 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, qua đánh giá, phân loại, không có đồng chí nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua đó, có thể khẳng định, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở các cấp có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG