The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
12/03/2018 - Lượt xem: 2190
Sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13 tháng 11 năm 2017 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 24 tháng 11 năm 2017 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình đảm bảo nội dung, thời gian quy định.

Kết quả hình ảnh cho gia lai học tập nghị quyết trung ương 6 khóa xii

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (bằng hình thức trực tuyến), tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh với 410 đại biểu tham dự. Hội nghị được tổ chức đảm bảo nội dung, yêu cầu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị hội trường, kết nối đường truyền đảm bảo thông suốt với điểm cầu Hà Nội. Các đại biểu có mặt tại Hội nghị nêu cao ý thức tự giác, nghiêm túc trong quá trình học tập, nghiên cứu; tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung do báo cáo viên truyền đạt. Sau hội nghị, hầu hết, các đại biểu đều nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

Sau Hội nghị cán bộ toàn tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt ở cấp mình để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, kết quả đến ngày ngày 31 tháng 12 năm 2017, có 21/22 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện theo đúng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Riêng Đảng bộ Quân sự tỉnh triển khai thực hiện theo kế hoạch của Đảng ủy Quân khu V (hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2018).

Về thời gian và nội dung học tập, quán triệt: Trong thời gian 1,5 ngày, các lớp dành cho cán bộ chủ chốt cấp huyện được quán triệt đầy đủ các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết. Báo cáo viên tại hội nghị do các đồng chí thường trực cấp ủy trực tiếp truyền đạt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết: Đến nay, hầu hết các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo tính khả thi. Riêng Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đang chờ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành để có cơ sở cụ thể hóa thực hiện.

Tuy nhiên, tiến độ tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp huyện và cấp cơ sở nhìn chung còn chậm. Phương pháp truyền đạt Nghị quyết của một số báo cáo viên ở cơ sở còn hạn chế, chưa hấp dẫn được người nghe. Phần lớn thường trực các đảng bộ xã chưa tự truyền đạt nội dung Nghị quyết mà phải mời báo cáo viên cấp huyện truyền đạt. Một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa chấp hành nghiêm túc việc viết bài thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết. Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở một số đảng bộ chưa kịp thời. Một số địa phương, đơn vị tuy có báo cáo nhanh kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết nhưng nội dung báo cáo còn sơ sài (chủ yếu nêu số lớp, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập), chưa tổng hợp, báo cáo đầy đủ về tình hình, kết quả học tập, quán triệt và kết quả viết thu hoạch, việc triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị.

Nguyễn Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG