The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015
20/03/2016 - Lượt xem: 1926
Năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh, việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực, kết quả phản ánh sát thực tế hơn.

Hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên đã bám sát Hướng dẫn số 27-HD/TCTW ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, Nghị định số 56/2005-NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá, phân loại. Đặc biệt, là năm đầu tiên đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015-NĐ-CP của Chính phủ đã đem lại kết quả tích cực, việc đánh giá đã căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả hình ảnh cho lop cam tinh dang gia lai

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Tính đến tháng 12 năm 2015, toàn Đảng bộ tỉnh có 991 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 991/991 tổ chức cơ sở đảng đã đánh giá chất lượng năm 2015 (chiếm tỷ lệ 100%). Về kết quả đánh giá, phân loại: Có 574 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (chiếm tỷ lệ 57,92%), giảm 1,76% (18 tổ chức cơ sở đảng) so với năm 2014; 341 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 34,41%), tăng 2,35% so với năm 2014; 72 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 7,27%), giảm 0,79% so với năm 2014; 04 tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém (chiếm tỷ lệ 0,4%), tăng 0,4% so với năm 2014.

Đối với đảng bộ bộ phận: Toàn tỉnh có 03 đảng bộ bộ phận, qua kết quả đánh giá có 02 đảng bộ bộ phận đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 01 đảng bộ bộ phận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 01 đảng bộ bộ phận hoàn thành nhiệm vụ. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2015, tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 3.865 chi bộ (giảm 14 chi bộ so với năm 2014), trong đó số chi bộ được đánh giá, phân loại là 3.856, đạt 99,76%. Kết quả: Có 2.105 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (chiếm tỷ lệ 54,59% tổng số chi bộ được đánh giá, phân loại), giảm 1,53% so với năm 2014. trong đó có 358 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (đạt 17% tổng số chi bộ trong sạch vững mạnh); 1.541chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 39,96%); 207 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 5,37%); 03 chi bộ xếp loại yếu kém (chiếm tỷ lệ 0,08%).

  Về xếp loại chất lượng đảng viên: Tổng số đảng viên đến thời điểm đánh giá là 48.958, số đảng viên được đánh giá, phân loại là 45.142 (đạt 92,21%), số đảng viên miễn đánh giá, phân loại chất lượng là 2.259 (chiếm tỷ lệ 4,61%), còn 1.557 đảng viên chưa được đánh giá, phân loại (chiếm 3,18%). Kết quả đánh giá, phân loại: Có 5.318 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 13,29% tổng số đảng viên được đánh giá, phân loại), tăng 0,41% so với năm 2014; 34.700 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 88,65%), tăng 12,98% so với năm 2014; 4.854 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 0,04% so với năm 2014; 270 đảng viên vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 0,60%), giảm 0,13% so với năm 2014.

  Nhìn chung, việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015 trong toàn Đảng bộ tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, dân chủ, dựa trên kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và coi trọng ý kiến nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú.

                                                                                       Hoa Mai

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG