The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Giải quyết chính sách tinh giản biên chế là 685 đối tượng
30/03/2019 - Lượt xem: 2815
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt một số kết quả bước đầu.

Ảnh minh họa

Từ năm 2015 đến nay, việc tinh giản biên chế của tỉnh triển khai thuận lợi, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tính đến năm 2018, giải quyết chính sách tinh giản biên chế là 685 đối tượng (trong đó, có 59 biên chế khối Đảng; 626 biên chế khối chính quyền, số đối tượng này nằm trong tổng số biên chế cắt giảm); cắt giảm biên chế là 1.653 biên chế (trong đó có 162 biên chế hành chính, 1.114 biên chế sự nghiệp, 40 hợp đồng lao động theo Nghị định 68-NĐ/CP, 118 biên chế hội cấp tỉnh và huyện, 219 biên chế khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội).

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG